חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המגיד מטריסק – אדמו"ר רבי אברהם טברסקי
תאריך הילולא: ב' תמוז מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
טוריסק.
אביו: ר' מרדכי [המגיד מטשרנוביל].
אמו: הרבנית פייגלא.
אשתו: רייקל.
בניו: אדמו"ר רבי יעקב אריה לייב מטריסק, אדמו"ר רבי מנחם נחום מטריסק-בריסק ואדמו"ר רבי מרדכי מקוזמיר.
בנותיו: גיטל לאה (בעלה אדמו"ר רבי מרדכי טברסקי מקוריסטשוב), מלכה (בעלה ר' אפרים מרגליות), פייגא (בעלה בעלה אדמו"ר רבי דוד טברסקי ממקארוב), פייגא מינטשע (בעלה אדמו"ר רבי שמואל העשיל מקרילוביץ), צפורה (בעלה אדמו"ר רבי ישראל טברסקי מסקווירה) ושיינא רויזא (בעלה ר' אפרים מרגליות).
אחיו: אדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל, ר' דוד מטולנא, ר' יוחנן מרחמסטריבקה, אדמו"ר רבי יעקב ישראל מצ'רקס, ר' יצחק מסקווירה, ר' מנחם נחום ממקרוב ואדמו"ר רבי משה [המגיד מקוריסטשוב].
אחיותיו: הרבנית חנה חיה (בעלה ר' דוד), הרבנית מלכה (בעלה ר' יחיאל מיכל מדרוהוביטש) והרבנית שיינדל (בעלה ר' דוב פרידמן מליווא-בנו של הרוז'ינר).
סבא: ר' מנחם נחום מטשרנוביל (מצד אביו), ר' דוד לייקס (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תקס"ו באזור ווהלין (אוקראינה).
נשא לאשה את בתו של ר' יעקב אריה לייב שפירא מהעיר קובל (אוקראינה), התיישב בעיירה טוריסק  (אוקראינה) ושימש בה כמגיד מישרים.
לאחר פטירת אביו בכ' אייר ה'תקצ"ז החל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות טריסק.
בשנת ה'תרמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מגן אברהם: על התורה (ק1/ק2)