חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי זאב וולף קיציס
תאריך הילולא: י''ב חשון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים במז'יבוז'
(בסמוך ציוני ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, ר' ברוך, הבעש"ט, ר' יעקב יהודה לייב זאב, ר' מנחם מניש ור' משה חיים אפרים).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם.
אמו: קיצע/אסתר.
מורו: ר' ישראל [הבעש"ט].

נולד בשנת ה'תנ"ה לערך.
כיהן כרב הקהילה בעיר טולצ'ין (אוקראינה), שימש כתוקע בבית מדרשו של ר' ישראל בעל שם טוב [הבעש"ט] ונהג שלא לאכול בשר שלא הוכשר בנוכחותו.
כאשר התאספו רבנים מפורסמים ובראשם הרב מלבוב על מנת לנדות את תנועת החסידות שבראשה עמד ר' ישראל בעל שם טוב, שלח הרב מלבוב רצים לעיר בראדי בה ישב ר' זאב וואלף לקבל את הסכמתו לחרם אולם בשמעו על דבר החרם קרע את בגדיו וצעק 'הלא אני הקטן שבתלמידיו!' משנוכח הרב מלבוב לדעת את גדולת וקדושת תלמידי הבעש"ט, החרם בוטל.
בשנת התקמ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.