חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהודה מודרן
תאריך הילולא: ד' חשון מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
סיגט: בית החיים בפינת הרחובות סזילגי איסטבן – יזאי.
שער הכניסה ברחוב יזאי.
בכניסה לבית הקברות יש אינטרקום עם עיינית יש ללחוץ ולהמתין שיפתחו [אם לא פתחו יש להתקשר למספרי הטלפון שמופיעים בסמוך].
(באוהל גם ציוני זוגתו-חיה ראכיל, חותנו-רבי שמואל זנוויל כהנא, רבי חיים אריה כהנא, רבי יהודה הכהן כהנא הלר, רבי יוסף יוחנן כהנא, פיגא, רבי קלונימוס קלמן כהנא.
בסמוך אוהל ציוני רבי מאיר דוד טבק, רבי משה אריה פריינד, רבי שלום פריינד ורבי שלמה יהודה טבק.
בסמוך אוהל ציוני אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית רחל, אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית חנה, רבי משה יוסף טייטלבוים מאוהעל, אדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית ברכה סימה, אדמו"ר רבי ברכיה טייטלבוים מאוהעל.
בבית החיים גם ציוני רבי אביגדור פאלאק, רבי אביגדור גרינוולד, רבי אליעזר טויבש, רבי חיים כהנא, רבי חיים מאיר זאב הכהן זלנפריינד, רבי חיים שמואל נכד בעל "הדרך אמונה", רבי יהודה יעקב כהנא, רבי יוסף אב"ד סיגט, רבי יוסף ליכטנשטיין, רבי יעקב גרינוולד, רבי מנחם מנדל אב"ד סיגט, רבי מרדכי צבי שווארץ מטארצאל, רבי צבי אריה שטיין מסיגט,, רבי שמואל אליעזר פלדמן).
אביו: ר' ישעיה.
אשתו: חיה ראכל.
מורו: ר' משה סופר [החתם סופר].

נולד בח' טבת ה'תק"ף בעיר ברטיסלאבה [פרשבורג] (סלובקיה).
בשנת ה'תקצ"ז נשא לאשה את בתו היחידה של הגביר ר' שמואל זנוויל כהנא ועבר להתגורר בסמוך לחותנו בעיר סיגט (רומניה). סירב לקבל משרת רבנות ושקד יומם ולילה על לימוד התורה.
בשנת ה'תרנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    זכרון שמואל (ק)
•    פרי העץ (ק)