חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יוסף שטרן
תאריך הילולא: ט''ז אדר מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
סיגט: בית החיים בפינת הרחובות סזילגי איסטבן – יזאי.
שער הכניסה ברחוב יזאי.
בכניסה לבית הקברות יש אינטרקום עם עיינית יש ללחוץ ולהמתין שיפתחו [אם לא פתחו יש להתקשר למספרי הטלפון שמופיעים בסמוך].
(באוהל גם ציוני בנו-רבי חיים שמואל שטרן, חותנו-רבי מנחם מנדל שטרן, ציריל ופרימיט.
בסמוך אוהל ציוני חיה ראכיל, רבי יהודה הכהן כהנא הלר, רבי יוסף אריה כהנא, רבי יוסף יוחנן כהנא, פיגא, רבי קלונימוס קלמן כהנא, רבי שמואל זנוויל כהנא
בסמוך אוהל ציוני רבי מאיר דוד טבק, רבי משה אריה פריינד, רבי שלום פריינד ורבי שלמה יהודה טבק.
בסמוך אוהל ציוני אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית רחל, אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית חנה, רבי משה יוסף טייטלבוים מאוהעל, אדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית ברכה סימה, אדמו"ר רבי ברכיה טייטלבוים מאוהעל.
בבית החיים גם ציוני רבי אביגדור פאלאק, רבי אביגדור גרינוולד, רבי אליעזר טויבש, רבי חיים כהנא, רבי חיים מאיר זאב הכהן זלנפריינד, רבי יהודה יעקב כהנא, רבי יהודה מודרן, רבי יוסף ליכטנשטיין, רבי יעקב גרינוולד, רבי מרדכי צבי שווארץ מטארצאל, רבי צבי אריה שטיין מסיגט, רבי שמואל אליעזר פלדמן).
הציון הראשון מצד שמאל
אביו: ר' יצחק.
בנו: ר' חיים שמואל.

נולד בשנת ה'תקס"ג בעיירה סטרמטורה (רומניה).
למד את "יורה דעה" 140 פעמים ואת שאר חלקי ה"שולחן ערוך" 111 פעמים והוסמך לרבנות על ידי ר' אברהם דוד וואהרמן (בעל "דעת קדושים").
לאחר שנשא לאשה את בת דודו (ר' מנחם מנדל שטרן) נסמך על שולחנו והביא את ספרו "דרך אמונה" לדפוס.
בשנת ה'ת"ר החל לכהן כרב העיר סיגט (רומניה).
בשנת ה'תרי"א נפטרה זוגתו.
בשושן פורים שנת ה'תרי"ח השיב את נשמתו ליוצרה.