חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהושע רייצס מלבוב
תאריך הילולא: ד' סיון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

לבוב
יחד עם אחיו - ר' חיים, נשרף על קידוש ה'.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' לוי יצחק.
בנו: ר' מרדכי.
אחיו: ר' חיים.

נולד בשנת ה'תנ"ז. היה גדול בתורה וכל ימיו ישב בתעניות.
לאחר שיאן פיליפוביץ' המיר את דתו בעקבות הסתות של נוצרים וגזירות, התחרט על מעשיו ורצה לחזור ליהדותו. הכמרים שהרגישו בדבר ניסו למונעו מלשוב ליהדותו והאשימו את ר' יהושע ואת אחיו (ר' חיים) בנסיונות להחזיר את המומר יאן פיליפוביץ' ליהדות. שניהם נתפסו בליל פסח והושמו במאסר. הם עונו בעינויים קשים ומושל המחוז, אבלונסקי הוציא את דינם למוות במיתות משונות. ר' יהושע נידון לנקוב את רגליו, לקשור אותו לזנבות של סוסים שייגררו אותו ברחובות העיר לאחר מכן לחתוך את גופו ל – 4 חלקים ולשרוף אותו. ר' יהושע בחר את המוות וחנק את עצמו בבית האסורים.
בשנת ה'תפ"ח גופו יחד עם גופו המרוסק של אחיו הועלו על המוקד ברחוב העיר לבוב במעמד ראשי הכהונה הקתולית וההמון המוסת.
קהילת לבוב פדתה את אפר האחים הקדושים בכסף רב והביאה אותם לקבורה בבית החיים בלבוב.