חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב
תאריך הילולא: ט' סיון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

זידיטשוב [זידאצ'וב].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יששכר בעריש.
אמו: עטיא.
בניו: ר' ישכר בריש, ר' הרשיל (בעל "עטרת צבי"), ר' ליפא מסמבור, ר' משה (בעל "תפילה למשה") ור' אלכסנדר סנדר מקומרנה.
מנכדיו: ר' יהודה צבי מראזלא (בעל "דעת קדושים").

ר' יצחק אייזיק היה צנוע בהליכותיו, פועל בסתר, ניחן בזיכרון פלאי ובקיאות עצומה בתורה. ידע בעל פה את כל הש"ס ואת ארבעת חלקי ה"שולחן ערוך" אך לא הסכים להשתמש בתורה כקרדום לחפור בה אלא השתכר מיגיע כפיו. פעמים רבות בזבז הון רב מרכושו הפרטי לקיום מצוות פדיון שבויים, באחת הפעמים לאחר שפדה שתי בנות ישראל בפרוטתו האחרונה הגיע אורח לביתו ומכיוון שלא היה במה לכבדו הלכה אשתו אל שכנתה ושאלה מזון לסעודה. האורח שראה כי מארחיו חשוכי בנים ברך אותם כי בזכות מצווה זו יפקדו בבנים שיאירו את עיני ישראל וכך זכו לחמישה בנים מגדולי ישראל.
בשנת ה'תרל"ג השיב את נשמתו ליוצרה.