חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי אהרן פרלוב מקרלין בעל בית אהרן
תאריך הילולא: י''ז סיון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מלינוב [מליניב].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: אדמו"ר ר' אשר.
אמו: הרבנית פייגא.
אשתו: הרבנית חוה.
בנו: ר' אשר.
בנותיו: בת ציון ציפורה פייגה (בעלה ר' דוד טברסקי מזלטופול) ומרת מרים (בעלה ר' אברהם יעקב מסדיגורה).
סבא: ר' אהרון הגדול מקארלין (מצד אביו) ור' ארהל'ה שותק (מצד אמו).

נולד בערב ראש חודש סיון ה'תקס"ב בסטולין (בלארוס) ונקרא ע"ש סבו.
בצעירותו נשא לאישה את בתו של ר' מרדכי מקרמניץ. בכל התפילות הן בשבת והן בימות החול נהג לעבור לפני התיבה ולהתפלל בהתלהבות גדולה ובכל ל"ג בעומר ערך שולחן לכבוד הילולת רשב"י.
אמר כי ע"י לימוד דף גמרא אינו זקוק לשום ספר מוסר וכי מי שיכול ללמוד גמרא ותוספות ולומד פשוט הינו בכלל פורק עול. מילא את מקום אביו והנהיג את עדת חסידי סטולין. נתפרסם כבעל רוח הקודש.
בשנת ה'תרל"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
[מנהג חסידי סטולין-קארלין לזמר בסעודת ההילולא "תכנת כל אלה לכבוד אהרן"].
מספריו:
• בית אהרן: דרשות וחידושי תורה [הבסיס והיסוד להנהגת חסידי קארלין-סטולין].