חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יוסף אירגס
תאריך הילולא: ג' סיון מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:w
ליבורנו.
(בסמוך ציון אביו-ר' עמנואל, אמו-שרה וזוגתו-סוניא שרה).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' עמנואל.
אמו: שרה.
אשתו: סוניא שרה.
בניו: ר' אברהם ור' עמנואל.
מורו: ר' שמואל דיפאס.
מתלמידיו: ר' מלאכי הכהן (בעל "יד מלאכי").

נולד בשנת ה'תמ"ה בליוורנו (איטליה) למשפחה ספרדית עתיקה.
בצעירותו למד בישיבה בליוורנו והצטיין בלימוד הנגלה. כאשר נשא לאישה, בהיותו בגיל 18 את בת אחות אמו החל בהתאם לעצתה ללמוד הן ניגלה והן את תורת הקבלה. ר' יוסף נמשך לתורת הסוד ועבר לרג'ו (הסמוכה לפרמה צפונית לבולוניה) ללמוד אצל המקובל ר' בנימין הכהן (תלמיד ר' משה זכות), את כל אשר קיבל מהוריו חילק לעניים ברג'ו ולאחר שסיים את לימודיו החל לנדוד ממקום אחד למשנהו ולעורר ללימוד הקבלה. הקים בפיזא את ישיבת "נווה שלום" אליה נהרו תלמידים מכל הארצות ובשובו לליוורנו מונה לרב הקהילה. העמיד תלמידים גדולי תורה ומקובלים, לחם בתקיפות רבה נגד תנועת השבתיים וגדולי דורו פנו אליו בשאלות.
טרם פטירתו בשנת ה'ת"ץ חיבק ונישק את תלמידיו ועם היוודע דבר פטירתו אבל כבד היה בכל איטליה.
מספריו:
• דברי יוסף: שו"ת בהלכה (ק)
• מבוא פתחים (ק)
• מנחת יוסף: על זוהר רות (ק)
• שומר אמונים: מבוא לחכמת הקבלה (ק)
• תוכחת מגולה (ק)

תמונת הציון באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל:
hilel26@gmail.com