חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי נפתלי הירצקא הלוי זילברמן מרצפרט
תאריך הילולא: ט' תשרי מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
אויפהרטו [ראצפערט].
(באוהל גם ציוני בניו-ר' יעקב ור' משה).
אביו: ר' יעקב פרץ.
בניו: ר' יעקב ור' משה.
מוריו: רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז (בעל "מנוחת אשר"), אדמו"ר רבי משולם פייש לאווי (הראשון) [השרף מטאהש], אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא (בעל "אך פרי תבואה").

אדמו"ר רבי חיים (ליבוש) הלברשטאם מצאנז (בעל "דברי חיים") שלח אליו יהודים שהיו זקוקים לישועה ולאחר שהתפרסם כפועל ישועות אף גויים נהרו לקבל את ברכתו.
בשנת ה'תרנ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.