חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
המקובל רבי יעקב חיים סופר
תאריך הילולא: ט' סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר הזיתים.
גוש: ביטוח לאומי תת חלקה: אלישר שורה: 9 מספר: 9

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק ברוך.
בניו: ר' משה וראובן.
בנותיו: גורג'יה ורג'ינה שרה.
סבא: ר' אליהו (מצד אביו).

נולד בבגדאד (עיראק) בשנת ה'תר"ל.
למד בשקידה ובהתמדה בישיבות בבגדאד ובצנעה היה לומד את חכמת הקבלה. מרוב חיבתו לארץ הקודש החליט לעלות לארץ ישראל ובחודש סיון ה'תרס"ד עלה לישראל לאחר טלטולים ותלאות רבות. הגיע לירושלים והצטרף אל המקובלים בבית המדרש "בית א-ל" בעיר העתיקה. מיעט בשיחה ובשינה ורכש ידע רב בתורת הנסתר, התפלל על פי כוונות האריז"ל והרש"ש.
בשנת ה'תרס"ט כאשר נוסדה ישיבת "שושנים לדוד" לעדה הבבלית בירושלים, עבר לעליה קטנה הסמוכה לבית המדרש ובה הגה בספרי נגלה ונסתר שרכש לעצמו בפרוטות המעטות שהיו ברשותו. נהג לקום לפני חצות על מנת ללמוד, בחצות ערך תיקון חצות בבכי ובקינה על חורבן בית המקדש, לאחר שישן מעט השכים לפני עלות השחר ועסק בתורת הקבלה, הלך לבית הכנסת לתפילת שחרית כשהוא מעוטר בטלית ותפילין והיה נזהר מאוד לברך ברכות הנהנין בכוונה עצומה, בהתלהבות ובשפה ברורה. מימיו לא שח שיחה בטילה בבית הכנסת ובעת הסעודה, כל יום סיים 18 פרקי משנה וביום השבת קבע שיעור בתלמוד עם תלמידיו ואחה"צ היה דורש בבית הכנסת בהלכה ובאגדה. כאשר ביקשו למנותו לרבה של דמשק מיאן לקבל את התפקיד, החל להעלות על הכתב את חיבוריו והצטרף אל המקובלים בשכונת הבוכרים שלמדו אצל המקובל ר' שאול דוויך הכהן בישיבת "רחובות הנהר".
בעת מנחה של שבת שנת ה'תרצ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• חוקי חיים: דרושים לנישואין מילה ועוד (ק)
• חיים עד העולם: דרושים לסיום מסכת והדרנים (ק)
• יגל יעקב: דרושים על התורה (ק)
• כף החיים: על אורח-חיים ועל יורה דעה (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6/ק7/ק8/ק9/ק10)
• קול יעקב: על הלכות סתו"ם (ק)
• שו"ת באר מים חיים: על 4 חלקי שולחן ערוך