חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי נתנאל שחאדיה חבובא
תאריך הילולא: ט' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
ירושלים: הר הזיתים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' משה.
אשתו: מרת לאה.
בנו: ר' אליהו.
סבא: ר' יצחק הכהן מסלתון טראב (מצד אמו).
מוריו: המקובל ר' אליהו מאני, המקובל ר' חיים שאול דוויך הכהן.

נולד בשנת ה'תקצ"ט בדמשק (סוריה).
בגיל שנה נתייתם מאביו וגדל בבית סבו (ר' יצחק הכהן מסלתון טראב). בגיל 8 החל ללמוד תלמוד בבלי עם מפרשים וסבו צווה לתפור לו בגד הדומה לגלימת הרבנים ונהג לכנותו בחיבה "חכם שחדיה הקטן". בגיל 17 כונה על ידי חכמי ורבני דמשק בתואר "חכם". בגיל 19 נשא לאישה את בתו של ר' נסים סוכרי והגביר דוד כלפון עטייא דאג לכל מחסורו על מנת שיוכל לשקוד על לימוד התורה ללא דאגת הפרנסה.
בשנת ה'תרל"א ביקר בארץ ישראל, נפגש עם המקובל רבי אליהו מאני שביקש אותו להישאר עמו בחברון במשך שנה ולימד אותו את יסודות חכמת הקבלה. לאחר שובו לדמשק ר' אליהו מאני הגיע לבקרו ולמד עמו שיעור קבוע כל יום במשך שעתיים כל זמן שהותו בדמשק.
בשנת ה'תר"ם נסע בשליחות הקהילה לארם צובה [חלב] (סוריה) ובתקופת שהותו בחלב קיבל הודעה בטלגרף לשוב לדמשק היות ונבחר לכהן כאב"ד [אב בית דין] במדרש כווג'א רפאל יחד עם ר' בכור יעקב מסלתון טראב ור' עזרא מסלתון טראב.
כל שנה נהג לדרוש לפני תפלת שחרית של ראש השנה בבית הכנסת "אלמנשה" ובשנת ה'תרס"ג החליט לעלות לירושלים, כאשר נודע על כך לאנשי הקהילה בדמשק הפצירו בו שלא לעזוב אותם אולם בשנת ה'תרס"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. לעיתים קרובות התפלל עם חכמי המקובלים בישיבת "בית א-ל" בעיר העתיקה ולאחר שעבר להתגורר בשכונת הבוכרים בירושלים למד עם חכמי ישיבת "רחובות הנהר" בראשות המקובל ר' חיים שאול דוויך הכהן.
בשנת ה'תרע"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• קרבן נתנאל (ק)