חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים סופר
תאריך הילולא: כ''ה סיון מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פעסט [בודפסט]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מרדכי אפרים פישל.
בנו: ר' יעקב שלום.
סבא: ר' זוסמאן (מצד אביו).
מוריו: ר' משה סופר (החתם סופר) ואדמו"ר שמואל אליהו טאוב (ה"אמרי אש").

נולד בשנת ה'תקפ"ב בעיר פרשבורג (הונגריה). שקד בלימוד התורה מתוך דוחק במשך שנים רבות והיה בקי הן בנגלה והן בנסתר. כאשר מונה לראשונה לרב והיה עליו לעזוב את עיר מולדתו, כבדוהו ראשי הקהל לדרוש בבית הכנסת הגדול את דרשת הפרידה. ר' חיים ניצל את ההזדמנות ובדרשתו הוכיח את אנשי הקהילה על שאינם דואגים לפרנסת תלמידי החכמים בעיר, דבריו עשו רושם רב על הקהל שהחליטו להקים חברה מיוחדת שתדאג לפרנסת תלמידי החכמים המתגוררים בעיר.
לאחר כ- 7 שנים שישבה קהילת מונקאטש ללא רב, נקרא ר' חיים לכהן כרב הקהילה. ר' חיים היה קפדן וקנאי, והפיל פחדו על בני הקהילה. קנאותו הקיצונית בענייני דת הביאה עליו קטרוגים רבים והיו שאיימו עליו בפגיעות בגופו, אך הוא לא נרתע והגדיל את פעילותו אף מחוץ לגבולות מונקאטש. במשך הזמן התגברה ההתנגדות אליו, ר' חיים עזב את מונקטאש ובשנת ה'תר"ם עבר לעמוד בראש הקהילה בפעסט.
בשנת ה'תרמ"ו החזיר את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דברי שערי חיים: על התורה (ק)
• מחנה חיים: שו"ת (ק1/ק2/ק3)
• פלס חיים: על גיטין (ק)
• קול סופר: על משניות (ק1/ק2)
• שערי חיים: על תהילים (ק)