חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב - רבנו תם
תאריך הילולא: ד' תמוז מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים העתיק בעיר ראמרו

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מאיר מרומרוג.
אחיו: ר' יצחק (הריב"ם) ור' שמואל (הרשב"ם).
אחותו: הרבנית חנה.
סבא: ר' שמואל (מצד אביו), רש"י (מצד אמו).
מורו: ר' מאיר (אביו).
מתלמידיו: רבי יצחק הלבן [ר"י הלבן].

נולד בשנת ד'תת"ס ברומרוג (צרפת) ומכונה "רבנו תם" ע"ש שתיקן את עניין חזרת הנדוניה וביטל את עניין "ותם לריק כוחכם".
הראשון מבעלי התוספות, היה ממפיצי התורה הגדולים בדורו. סבל צרות רבות, בהיותו בגיל 47 ניתפס בידי הצלבנים וניצל ממוות ע"י אחד השרים שהכירו.
חלק על שיטת סבו בנוגע לסדר הנחת הפרשיות בתפילין - לשיטתו סדר הפרשיות: "קדש" "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" ולבסוף "שמע". יש הנוהגים להניח תפילין רבנו תם, אך מניחים בסיום התפילה לאחר הנחת תפילין רש"י.
כמו כן קיים "זמן של רבנו תם" - לשיטתו מרגע כיסוי השמש מעינינו ישנם עוד 50 דקות שהם עדיין יום גמור, רק לאחריהם מתחיל זמן "בין השמשות" הנמשך כ – 20 דקות עד לתחילת הלילה. אך לשאר השיטות כאשר השמש מתכסה מתחיל זמן "בין השמשות" שהוא ספק יום ספק לילה הנמשך 20 דקות ולאחריהן מתחיל הלילה. חיבר תפילה להצלחה.
בשנת ד'תתקל"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ספר הישר: חידושים ותשובות בהלכה (ק)