חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי פינחס הלוי הורוויץ
תאריך הילולא: ד' תמוז מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
פרנקפורט: בית החיים העתיק.
(מימינו ציון רבי יעקב יהושע פאלק).
חומת בית החיים העתיק בפרנקפורט עליה שמות יהודי פרנקפורט שנספו בשואה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צבי הירש מטשורטקוב.
אשתו: דבורה רחל.
בניו: ר' מאיר יעקב ור' צבי הירש.
אחיו: ר' נחום, הרבי ר' שמואל [שמעלקא] מניקלשבורג.
סבא: ר' מאיר מטיקטין (מצד אביו).
מוריו: ר' דובער [המגיד ממעזריטש], ר' צבי הירש (אביו) ור' נחום (אחיו).
מתלמידיו: ר' משה סופר (בעל "החתם סופר").


נולד בשנת ה'ת"ץ בטשורטקוב (כיום אוקראינה).
מילדותו שקד על לימוד התורה, נודע בכישרונותיו המיוחדים והגיע למעזריטש על מנת ללמוד חסידות.
נשא לאישה את בתו של יואל היילפרין, נסמך על שולחנו ושקד על לימוד התורה עם שני אחיו (ר' נחום ור' שמואל).
כיהן כרב לקהילת ויטקוב (פולין), עבר ללכוביץ (פולין) וייסד בית מדרש אליו נהרו תלמידים רבים. נאלץ לברוח ליאמפלא והתגורר עם משפחתו בבית הרב המקומי (ר' מרדכי זאב אורנשטיין) שהעניק לו מחצית ממשכורתו עקב עניותם הרבה. לאחר פטירת ר' אברהם אביש הוזמן על ידי קהילת פרנקפורט-דמיין (גרמניה) למלא את מקומו ובעידודו של המגיד ממעזריטש החל בשנת ה'תקל"ב לכהן כרב הקהילה. כאשר הגיע לפרנקפורט-דמיין אנשי הקהילה הושיבו אותו במרכבה מצופה זהב ושניים מחשובי ראשי הקהילה ישבו לידו, אברכים למדנים הובילו את המרכבה וקהל רב נאסף בכל הרחובות המוליכים אל בית הכנסת הגדול. כאשר הבחינו היושבים לצידו במרכבה כי הוא בוכה הסביר שהמאורע נראה לו כאילו הינו מוטל מת בארון בדרך לבית החיים.
ייסד ישיבה אליה נהרו תלמידים רבים, נודע בבקיאותו בתורת הנסתר וכאשר התפלל ביחידות נהג להתפלל בסידור נוסח האר"י. גדולי ישראל העריכו אותו ורכשו לו כבוד, גם הגויים העריצו אותו וידעו כי הוא מעניק צדקה ביד רחבה לכל נזקק.
השיא את בנותיו לר' אברהם חיים [אב"ד זלוצ'וב] ולר' צבי יהושע [בן אחיו - ר' שמואל].
לעת זקנה סבל ממחלות שונות, עקב מחלת הקטראקט איבד את מאור עיניו ועשירי הקהילה הזמינו רופאים מפורסמים לבדוק אותו אולם לא הסכים לעבור ניתוח. לאחר לחצים רבים מבני ביתו ואנשי הקהילה הסכים שינתחו אותו רק בעין אחת היות ולראות את הבלי עולם הזה אינו צריך וללמוד תורה מספיקה לו עין אחת.
ביום שני שנת ה'תקס"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• גבעת פינחס: שו"ת (ק)
• המקנה: על מסכת קידושין (ק)
• הפלאה: על מסכת כתובות (ק)
• נתיבות לשבת: על שו"ע אבן העזר (ק)
• פנים יפות: על התורה (ק1/ק2)