חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי אליהו משען
תאריך הילולא: כ' אדר מקום קבורה: סוריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
חלב.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
אביו: ר' בכר אברהם.
אמו: מרחבה.
בנו (היחיד): ר' עובדיה.
מתלמידיו: המקובל רבי חיים שאול דוויך הכהן (בעל "איפה שלמה").

מילדותו שקד יומם ולילה על לימוד התורה ונמנה על גדולי רבני ארם צובא [חלב] (סוריה). נודע כבקי בחכמת הקבלה, התפלל בסידור על פי כוונות האר"י ומקובלים ממקומות שונים פנו אליו בשאלות בתורת הנסתר.
לפרנסתו לימד שעות אחדות בלבד בתלמוד תורה. התפרסם כפועל מופתים ובענוותנותו נהג לחתום על מסמכים 'על ה' א-לקיו מובטח ומשען הצעיר אליהו משען'.
קרא לספרו 'שפת אמת' על שמו – אליהו משען תמים, שה' יזכה אותו להיות תמים עם בריותיו.
טרם פטירתו ביקש לא להרבות בתארים ושבחים במהלך הלווייתו ובשנת ה'תרמ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דרכי אמת
•    יד אליהו: על הש"ס
•    שלום וצדק
•    שפת אמת: על ספר "עץ חיים" (ק)