חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יעקב מונסה
תאריך הילולא: ג' אדר א' מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_my
ירושלים: הר המנוחות.
לאחר המחסום בכניסה לפנות מייד ימינה, להיכנס בכניסה הראשונה ולהמשיך לכיוון ציון המקובל רבי יצחק כדורי, הציון נמצא בסמוך.
ציון בנו (ר' יוסף) הנמצא בסמוך. נפטר: י"ג אדר ה'תשל"זציון בתו (פנינה) הנמצא בסמוך. נפטרה: ערב שבת ה' אייר ה'תשנ"ח
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף.
אשתו
: מרת רחל.
בניו: ר' אברהם, ר' אלי, ר' יהודה, ר' יוסף, ר' יצחק ור' משה.
בנותיו: לבנה, עליזה, פנינה (בעלה ר' משה צדקה), שולמית ושמחה.
מורו: ר' חיים שאול הכהן דוויק.
מתלמידיו: ר' יוחנן ג'אניאן, ר' סלמאן מוצפי.

נולד בשנת ה'תר"ם בדמשק (סוריה). לאחר שעלה לארץ ישראל התגורר בירושלים, כל לילה מחצות עד אור הבוקר למד עם מורו (ר' חיים שאול הכהן) את הכוונות בסידור הרש"ש. עמד בראש ישיבת המקובלים "אמת ושלום" בשכונת הבוכרים בירושלים. נהג לפתוח את ההיכל בתפילת מנחה של יום שבת קודש לייחד ייחודים ולבקש באותה עת על כלל ישראל.
לאחר שר' סלמאן מוצפי עלה לארץ ישראל כל לילה למדו יחדיו כוונות וייחודים לאחר אמירת תיקון חצות בבית כנסת המקובלים 'אמת ושלום' ולאחר תפילת שחרית למדו בספרים 'עץ חיים' ו'נהר שלום' עד חצות היום. במהלך לימודם עיינו בעשרות ספרים להבנת הנושא בו עסקו, לעיתים התעכב ר' יעקב שבוע שלם על הבנת 3 שורות בספר 'עץ חיים' והרבה בפלפולים בדברי המפרשים.
נהג לחתום: "הצב"י יעקב יוסף מונסה משרת בקודש בביהכנ"ס המקובלים המכוונים 'אמת ושלום' תכב"ץ מדרש חסידים".
בשנת ה'תשי"ד השיב את נשמתו ליוצרה.