חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אהרן משה טויבש
תאריך הילולא: י''א תמוז מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

יאסי: בית החיים העתיק בשכונת פאקוראר
(בסמוך ציון בנו-ר' שמואל שמעלקא).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב.
אשתו
: מרת לאה.
בניו
: ר' יהודה לייבוש, ר' יחיאל מיכל [אב"ד ואסלוי], ר' יעקב [אב"ד זידיטשוב], ר' מרדכי, ר' שמואל שמעלקא [אב"ד שינווא].
בתו: מרת אסתר (בעלה ר' מאיר שור).
מורו: ר' צבי הירש העלער [ר' הירש חריף] (בעל "טיב גיטין").

נולד בשנת ה'תקמ"ז בעיר לבוב (אז אוסטריה כיום אוקראינה).
מילדותו שקד יומם ולילה על לימוד התורה, לאחר שלמד אצל ר' צבי הירש העלער בעיר בראד [ברודי] (אוקראינה) ניכר בידיעותיו המקיפות ובחריפות שכלו.
נשא לאישה את בתו של ר' יצחק אייזיק ב"ר שמואל וואהל מפרעמישלא, נסמך על שולחן חותנו ולעיתים קרובות נפגש עם ר' יעקב משולם אורנשטיין (בעל "ישועות יעקב") על מנת לפלפל עמו בענייני הלכה. בשנת ה'תק"ף החל לכהן כאב"ד [אב בית דין] בעיר סניאטין (אוקראינה) ובשנת ה'תקצ"ו מונה לרב ואב"ד בעיר בוניהאד (הונגריה) אולם במשך 3 שנים השתמט מהם עד שבשנת ה'תקצ"ט ביטלו את מועמדותו.
בשנת ה'תר"ב החל לכהן כאב"ד בעיר יאס (רומניה) [לפי גירסת בנו – ר' מרדכי, נתבקש אביו על ידי ר' יוסף לנדא לסייעו בתפקידו כרבה הראשי של העיר יאס על מנת להקל מעצמו את כובד המשא אך לפי גירסה אחרת בתחילה ר' יוסף לנדא לא השלים עם בואו ליאס וחשב את התמנותו להסגת גבול]. ארגן מחדש את כל ענייני הקהילה, השפעתו על בני הקהילה הייתה עצומה ושום דבר לא נעשה ללא ידיעתו והסכמתו. כל יום למד בספר הזוהר, כתב חידושים על הרמב"ם [רבי משה בן מימון], המהרש"א [ר' שמואל אליעזר הלוי אידליס] והרי"ף [ר' יצחק אלפסי] ובענוותנותו השתדל להסתיר את גאונותו אולם התפרסם כבקי בעל-פה בכל הש"ס עם כל הראשונים ובעל ידע עצום בכתבי האר"י ותורת הקבלה, השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו ממקומות שונים, גדולי דורו שלחו אליו את ספיקותיהם בפסיקת הלכה ורבים ביקשו את הסכמתו בכתב לכתבי ידיהם. התפלל בדביקות עצומה וברגש, ביתו היה פתוח לרווחה ופעמים רבות הגיש בעצמו את האוכל לאורחים ונודע כבעל רוח הקודש.
בשנת ה'תר"ג התעוררה מחלוקת בינו לבין רב העיר – ר' יוסף לנדא בעקבות התנגדותו למכירת חמץ כוללת שהנהיג ר' יוסף ורק בשנת ה'תר"ו הושם קץ למחלוקת לאחר שבנו של ר' יוסף לנדא (ר' מתתיהו) השתדך עם בתו. מאז כאשר אחד מהם השיב בעניין הלכתי חמור שלח את תשובתו לשני כדי שיסכים עמו.
בשנת ה'תרי"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
[נטמן בבית החיים העתיק של יאס ברחוב צ'וריק אולם בתקופת מלחמת העולם השנייה ניתנה פקודה על ידי השלטון הרומני להרוס את בית החיים ולהעתיקו לשכונת פאקוראר. לאחר שהעבירו את עצמותיו יחד עם כארבעים מגאוני וצדיקי יאס הציבו מצבה חדשה על קברו].
מספריו:
•    ממגד משה: על עין יעקב
•    קרני ראם (ק)
•    תועפות ראם (ק)

תמונת הציון באדיבות מוסדות שטפנשט