חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל יהודה לאון פטילון - "הצייר הקדוש"
תאריך הילולא: ט''ו חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
ירושלים: בית החיים סנהדריה בפינת הרחובות הרב בלוי ושאול המלך.
בכניסה עולים במדרגות פונים שמאלה וממשיכים ישר לכיוון החומה. בכניסה לחלקה השניה פונים ימינה וממשיכים בשביל כ – 15 מטר עד לציון הנמצא בשורה ראשונה מצד שמאל.
(בסמוך ציוני אדמו"ר רבי דוד טברסקי מרחמסטריווקה, רבי בן ציון מרדכי ואשתו, רבי בן ציון אבא שאול ואשתו, רבי עובדיה יוסף, רבי צדקה חוצין, רבי שבתאי אטון ואשתו, רבי ששון עבדול עזיז מזרחי).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב.
אמו
: הרבנית שרה.
אשתו: ויקטוריה.
בנו: יעקב.
בתו: שרה.

נולד בסלוניקי (יוון).
למד עם סבו שנמנה על גדולי המקובלים בסלוניקי ועל כל עניין נהג לפנות ולבקש מהקדוש ברוך הוא כבן הפונה אל אביו.
עלה לארץ ישראל והתגורר בשכונת שבזי בתל אביב-יפו. התפרנס כצייר והקפיד לא לצייר דמות של אישה. מחמת מצבו הכלכלי הדחוק לא התחתן ורק לקראת גיל 40 לאחר שקיבל את ברכתו של המקובל רבי הלל שמחון נשא לאישה את זוגתו ממשפחת ניסן.
מאס בכל מנעמי העולם, הסתפק במועט, עבד את ה' בשמחה ונמנה על הצדיקים הנסתרים.
התפלל תפילת ערבית מבעוד יום ולאחר צאת הכוכבים קרא 'קריאת שמע' והלך לישון, מיד בחצות הלילה התעורר לאמירת 'תיקון חצות' בבכיות, למד משניות וזוהר, טבל במקווה טהרה והתפלל תפילת שחרית בנץ. התפלל בפשטות תוך שהוא מזיל דמעות ללא הרף, אכל מעט מאוד, שעות אחדות במהלך היום עבד לפרנסת ביתו וזוגתו סייעה לו במכירת הציורים אולם התפרנס בדוחק ולמרות שזכה בפרס כספי גדול על ציוריו סרב להגיע לעיר פאריז (צרפת) לקבלתו. תמיד ראה את שם השם לנגד עיניו, הקפיד מאוד לשמור על קדושת העיניים וסבר שעל כל יהודי לשמור על 3 דברים שסימנם בצ"ל – ברית, צניעות, לשון. שקד על לימוד התורה, ידע בעל פה את כל ספר תהילים, משניות וזוהר. התפרסם כבעל מופתים הבקי בעולם הנשמות והגלגולים ומלאכים שנגלו אליו הודיעו לו עתידות. אדמו"ר רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב ור' אברהם ישעיהו קארליץ (בעל "חזון איש") שלחו אליו לעיתים את הפונים אליהם היות וידעו כי הינו רואה כל נסתרות ובכוח תפילתו פועל ישועות. נשמות שנפטרו מהעולם הגיעו אליו על מנת שיעניק להן 'תיקון' והבין את שפת בעלי חיים שונים שנתגלגלו בהן נשמות וביקשו ממנו מזור. אהב כל יהודי, דיבר עם כל אדם שהגיע לקבל את ברכתו ועצתו על עבודת ה', יראת שמים והזהירות בענייני קדושה ואת הכספים שקיבל מאנשים שהגיעו חילק לצדקה. בכל יום שישי נהג להוריד את זקנו שצמח במהלך השבוע היות ופניו היו מתמלאים פצעים ומוגלות.
לאחר שראה מביתו אדם בדרגת מלאך היושב ליד קברו של בניהו בן יהוידע [סמוך לביריה] כשלראשו כובע בארט לבוש במכנסי חאקי, בידו ספר כוונות והוא מכוון ייחודים ביקש משני תלמידיו להביאו למקום על מנת לראותו מקרוב וכאשר הגיעו גילו את המקובל יוסף שלמה דיין שזהותו טרם נודעה. פעמיים בשנה ארגן נסיעה יחד עם מקורביו לציון רשב"י במירון ונהג לחלק צדקה לכל מבקש מרגע הגיעו למירון ועד הגיעו לציון.
לאחר שקיבל אירוע מוחי חלק מגופו השתתק אולם לא הסכים להיכנס למוסד שמא תיגע בגופו 'אחות' והבטיח לזוגתו שדאגה לו במסירות כי תהיה במחיצתו בגן עדן. כאשר אושפז בבית רפואה אמר כי שלושה שבועות לאחר חג סוכות כבר לא יהיה בעולם ובדיוק שלושה שבועות מהיום הראשון של סוכות שנת ה'תשל"ה השיב את
נשמתו ליוצרה.

לזכות הצלחה וכל הישועות
גב' הינדי
ובני ביתה