חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המגיד מסוקאל - רבי שלמה פלאם לוצקר
תאריך הילולא: י' שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

סוקאל [סקאהל].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם.
בנו: אדמו"ר רבי דב בעריש מאלעסק.
מורו: ר' דב בער [המגיד ממעזריטש].
מתלמידיו: אדמו"ר רבי שר שלום רוקח מבעלזא.

התגורר בעיר לוצק (אוקראינה) ועל כן מכונה 'רבי שלמה לוצקר'.
נודע כגאון בתורת הנגלה והנסתר וכל לילה אחר חצות למד קבלה ביחידות עם המגיד מעזריטש עם זאת השתדל להסתיר את מדרגתו הרוחנית והתנהג בפשטות.
הביא לדפוס וכתב הקדמה לספרו של המגיד ממעזריטש "מגיד דבריו ליעקב". לאחר פטירת מורו (המגיד ממעזריטש) עבר להתגורר בעיירה קוריץ, שמר בקפדנות על שיטת מורו וניהל עדת חסידים, ייסד בית דפוס בו הדפיס ספרי קבלה עתיקים אולם כעבור זמן עבר להתגורר בעיר סקאהל (אוקראינה). נודע כירא שמים אך סרב לכהן כאדמו"ר או לקבל מינוי של שררה היות ולא רצה ליהנות מכתרה של תורה והתפרנס בדוחק כמלמד. כאשר ר' שלום רוקח שהתגורר בעיר סקאהל הבחין בהתנהגותו השונה וגילה כי הינו גאון וקדוש הכתירו לרבו ובמשך שנים למד ממנו את דרכי החסידות.
בעקבות הפצרות רבות הסכים לשמש כמגיד בסקאהל, כתב בספרו כי היות שעיקר הדיבורים והאותיות שורשם בארץ ישראל הקדושה, אם כן מוכרח שהעם היושב עליה ידבר בלשון הקודש שהוא הדיבור הקדוש שבו נבראו כל העולמות, אולם אם אינם מדברים בלשון הקודש, אם כן הארץ אינה שייכת להם ובנקל לגרשם מן הארץ ושלנו היא כי אנו מדברים בלשון הקודש.
בשנת ה'תקע"ג השיב את נשמתו ליוצרה
.
מספריו:
• דברת שלמה: על התורה בדרך פרד"ס

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014