חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אלקנה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בכביש 89 כ – 3 קילומטר מצומת מירון לכיוון צפת, מצד שמאל. יש ללכת בשביל עפר הנמצא משמאל לציון בני ר' יוסי כ – 500 מטר לגבעה אשר ניתן לראות מימין לציון בני ר' יוסי.
(בסמוך ציוני בני ר' יוסי ור' בנאה האמורא).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ירוחם.
נשותיו: חנה ופנינה.
בניו: שמואל הנביא (מחנה).
סבא: אליהוא (מצד אביו).

"ויהי איש אחד מן-הרמתים צופים מהר אפרים..." (שמואל א'/א').
10 נביאים נקראו 'איש הא-להים' והוא אחד מהם (רש"י – עירובין י"ח/ב').
נהג לעלות בכל שנה להשתחוות ולזבוח לה' באוהל מועד אשר שכן באותה עת בשילה ובו שרתו בכהונה עלי הכהן ושני בניו, חופני ופינחס. לאחר הקרבת הקרבן חילק מנות מהקרבן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה ולחנה נתן מנה כפולה "כי את-חנה אהב וי-הוה סגר את רחמה... ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך, הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים".