חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי אברהם אזולאי
תאריך הילולא: כ''א חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:w
חברון: בית החיים העתיק
(במערה בה נטמן גם ר' אליעזר ארחא).
הציון אינו קיים היות ורוב הציונים נהרסו במשך השנים.
הכניסה למערה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מרדכי.
בנו: ר' יצחק (בעל "זרע יצחק").
בתו: חנה (בעלה ר' בנימין זאבי).
סבא: ר' אברהם (מצד אביו).

נולד בשנת ה'ש"ל בעיר פאס (מרוקו) למשפחת חכמים מקשטיליה שגורשה מספרד.
בילדותו שקד על לימוד התורה וגדל בין החכמים בעירו, אך לאחר שהחלו להצר ליהודי פאס ובכל יום רבים מתו החליט לעלות לארץ ישראל.
בדרכו לארץ ישראל האניה טבעה, ר' אברהם ניצל ולזכר הנס שאירע לו עשה את חתימתו דוגמת אוניה. בהגיעו לארץ ישראל בשנת ה'ש"ס התיישב בחברון אך בשנת ה'שע"ט החלה מכת דבר ור' אברהם נמלט עם משפחתו לירושלים. לאחר שהחלה מגיפה גם בירושלים נדר כי אם ה' יעשה עמו חסד ויחזירו לחברון יכתוב ספר מכל החידושים שאסף במשך שנות חייו. בהגיעו לעיר עזה המגיפה נעצרה ור' אברהם החל לחבר את ספריו "בעלי ברית אברהם" ו"חסד לאברהם" כהודאה להשי"ת שהצילו ועשה עמו חסד. נסע יחד עם ר' צמח לדמשק (סוריה) להשתטח על קברו של ר' חיים ויטאל ולאחר שעשו ייחודים ר' חיים ויטאל נתן להם רשות לחפור בקברו ולהוציא את הכתבים שצווה לגנוז בקברו. ר' אברהם השיא את בנותיו לר' בנימין זאבי ולר' דוד יצחק וכתב פיוט על ר' שמעון בר יוחאי.
באחד הימים בשנת ה'ת"ד הגיע הפחה מאיסטנבול (טורקיה) להתפלל במערת המכפלה, מרוב סקרנותו לדעת מה יש במערה הרכין את גופו וחרבו היקרה נפלה למערה. הפחה ציוה את אנשיו להביא את חרבו אך כל מי שהורידו בחבלים למערה פרחה נשמתו. לאחר שראה זאת הפחה ציוה על היהודים להשיב את חרבו והגורל נפל על ר' אברהם. מייד טבל במקוה, לבש תכריכים וישב כל הלילה עם אנשי חברון ללמוד קבלה. עם שחר נכנס לפתח המערה, השיב את החרב לפחה ונכנס לראות את תוך המערה. בהיכנסו נעמד מולו אדם שהזדהה כאליעזר עבד אברהם והודיעו שימתין עד שיבקש את רשות האבות להכניסו למערה, האבות נתנו רשות וכאשר ראה ר' אברהם כי זהו גן עדן לא רצה לצאת, האבות אמרו לר' אברהם כי כעת עליו לצאת אך מחר ישוב להיות עמם. ר' אברהם יצא וכל אותו לילה דרש לחבריו בתורת הקבלה והסוד, למחרת-יום שישי עם שחר טבל במקוה לבש תכריכים קרא קריאת שמע והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אהבה בתענוגים: פירוש המשניות (ק)
• אור הגנוז
• אור החמה: על הזוהר (ק)
• אור הלבנה (ק)
• בעלי ברית אברם: על התנ"ך (ק)
• זהרי חמה: על הזוהר (ק1/ק2)
• חסד לאברהם (ק)
• כנף – רננים: כוונות התפילה מהאר"י
• מעשה חושב
• קרית – ארבע

התמונות באדיבות ר' חנוך קיי