חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי פנחס האגר מבורשה
תאריך הילולא: י''ב אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
בני ברק: בית החיים ברחוב חזון אי"ש.
ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה הימנית להמשיך ישר עד אמצע החלקה
(בסמוך ציוני אדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, אדמו"רי ויז'ניץ, אדמו"רי קוידינוב ובוטושני, החזון איש, ר' אברהם יהושע העשיל).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' ברוך.
אמו: הרבנית צפורה.
אשתו: הרבנית שיינא רחל.
בניו: אדמו"ר רבי אלתר מנחם מנדל מבורשא, ר' חיים בן ציון, ר' יצחק מאיר, ישראל ושלום.
בתו: מרים (בעלה ר' אברהם יהושע העשיל).
אחיו: אדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ.
סבא: אדמו"ר רבי מנחם מנדל (מצד אביו) ר' ישראל מרוז'ין (מצד אמו).
סבתא: הרבנית מרים (מצד אביו), הרבנית שרה (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרכ"ו ונקרא על שם רבי פנחס שפירא מקוריץ.
נשא לאשה את בתם של הרבנית שרה ואדמו"ר רבי שמואל רוקח מסוקאל.
בשנת ה'תרנ"ג התיישב בעיירה בורשה (רומניה), ייסד בית מדרש וחסידים רבים נהרו אליו. יומם ולילה שקד על לימוד התורה והתעמק בלימוד תורת הקבלה, ניכר בצדקותו וקדושתו וכתב חידושי תורה. במהלך מלחמת העולם הראשונה עבר לעיירה וישיווא [וישאו דה סוס] (רומניה) וכעבור זמן התיישב בעיר סיגט (רומניה).
שניים מבניו (ישראל ושלום) נפטרו בצעירותם.
בשנת ה'תש"א השיב את נשמתו ליוצרה ונטמן בבית החיים בסיגט.
בשנת ה'תשכ"ו ארונו הועלה לארץ ישראל בהוראת בן אחיו (אדמו"ר רבי חיים מאיר מויז'ניץ בעל "אמרי חיים") ונטמן באוהל אדמו"רי ויז'ניץ בבני ברק.