חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
בנאה האמורא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בכביש 89 כ – 3 קילומטר מצומת מירון לכיוון צפת, מצד שמאל. יש ללכת בשביל עפר הנמצא משמאל לציון בני ר' יוסי כ – 500 מטר לגבעה אשר ניתן לראות מימין לציון בני ר' יוסי
(בסמוך ציוני אלקנה ובני ר' יוסי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מתלמידיו: ר' יוחנן.

חי בארץ ישראל בדור ראשונים לאמוראים ודבריו הוכנסו לברייתות.
מכונה גם "בניה", ייסד בית מדרש בטבריה. בעקבות הלשנה שהוא עורך משפט ללא עדים וראיות נאסר על ידי השלטון, לאחר שאשתו הגיע לאנשי השלטון ושטחה בפניהם טענה שהייתה מוסתרת ברמזים ולא הבינו את דבריה שאלו בעצתו וכאשר הבחינו בחכמתו ובפיקחותו מינו אותו לשופט (תלמוד בבלי בבא בתרא נ"ח/א').
עסק בחיפוש ואיתור מערות קבורה על מנת להזהיר את הכוהנים (תלמוד בבלי בבא בתרא נ"ח/א').
דאג לכבודן של בנות ישראל שלא יתבזו בשעה שהיו עסוקות בכביסה ולדרך ארץ של תלמידי חכמים (תלמוד בבלי בבא בתרא נ"ז/ב').
שיבח את העוסקים בלימוד התורה ובגמילות חסדים "כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים" (תלמוד בבלי תענית ז'/א'), "אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" (תלמוד בבלי עבודה זרה ה'/ב').