חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהודה חסיד סגל
תאריך הילולא: ו' חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: בתוך מערה בהר הזיתים
(בסמוך ציוני זוגתו ובנו).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מתלמידיו: ר' גדליה מסמיטיץ (בעל "שאלו שלום ירושלים").

נולד בשנת ה'שצ"ח בעיר שדליץ (פולין).
בשנת ה'תל"ח הגיע לעיר ורונה (איטליה) והתפרסם בחכמתו ובקיאותו בתורה. ערך תעניות וסיגופים, התנהג בקדושה ובטהרה וזיכך את גופו. בשובו לפולין כעבור שנים אחדות החל לעבור מעיר לעיר ולדרוש בבתי כנסת, לעורר יהודים לתשובה ומעשים טובים על מנת לקרב את הגאולה ולעיתים אף נשא ספר תורה בזרועו בעת הדרשה. התפרסם כאיש קדוש ודרשותיו שנאמרו ברגש ובבכיות משכו אלפי יהודים – נערים, נשים וגדולי תורה שדבקו בו.
כדי להתעלות במדרגות הקדושה והטהרה החליט לעלות לארץ ישראל עם קבוצה שתקדיש את ימיה ולילותיה להתעלות בעבודת השם ולהיטהרות ובשנת ה'תנ"ז החל במסע עליה לארץ ישראל. בכל מקום אליו הגיע הלהיב המונים להצטרף אליו עד שבמהלך המסע הקבוצה מנתה כ – 1,300 יהודים ביניהם גם רבנים ומקובלים. בדרך רצופת הרפתקאות נספו למעלה מ - 500 מהעולים ובג' חשון ה'תס"א הגיעו לירושלים. רכש חצר גדולה בירושלים בסמוך לבית הכנסת הרמב"ן אולם כעבור שלושה ימים השיב את נשמתו ליוצרה.
תוך שנה נפטרה גם זוגתו ובנו.
[לאחר פטירתו הוקם על החצר שרכש בית הכנסת "חורבת רבי יהודה החסיד" שנחרב פעמיים ובכ"ט אדר ה'תש"ע נחנך בפעם השלישית בסיום תהליך השיחזור].