חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
חוני המעגל
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מכביש 90 נכנסים לחצור הגלילית וממשיכים במעלה הכביש [מעלה חוני המעגל] ישר עד לציון
(בסמוך חנן הנחבא ואבא חלקיה).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

נכדיו: אבא חלקיה (מצד בנו) וחנן הנחבא (מצד בתו).
סבא: חוני (מצד אביו).

נודע כגאון בתורה, שתפילותיו וברכותיו אינן שוות ריקם, ידע להסביר את דבריו באופן בהיר ותירץ כל קושיה שהקשו בבית המדרש (תענית כ"ג/א').
מכונה 'המעגל' היות ובשעה שהתפלל סימן בקרקע עיגול סביבו ועמד בתוכו עד שבקשתו נתמלאה וישנה דעה כי נקרא על שם עיר מגוריו – מגלו.
לאחר 3 שנות בצורת בארץ ישראל פנו אליו שיתפלל לירידת גשמים. לאחר שהתפלל ביום כ' אדר ולא ירדו גשמים, סימן צורת עיגול בקרקע עמד במרכזו ואמר: 'ריבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך'. החל לטפטף גשם קל, ביקש שיתחזק - וירדו גשמים עזים, ביקש שיחלשו - וירדו גשמי ברכה. ביקש שיפסקו – נשבה רוח העננים התפזרו וזרחה החמה. 'שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי... אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא [מתפנק] לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו... ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך' (תענית כ"ג/א').
ישנה דעה כי כאשר הלך בדרך ראה אדם נוטע חרוב ושאל אותו מדוע הוא עושה כן, היות ועץ החרוב יישא פרי רק בעוד שבעים שנה. האדם אמר שהוא נוטע את החרובים לדורות הבאים. חוני התנמנם וכאשר התעורר לאחר 70 שנה מצא את נכדו של הזקן לוקט מפירות החרוב. הגיע לביתו אולם לא האמינו כי הוא חוני. נכנס לבית המדרש ואמר להם כי הוא חוני אולם לא האמינו לו. מרוב צער התפלל שירחמו עליו והשיב את נשמתו ליוצרה (תענית כ"ג/א').
לדעה שנייה, בעת שהורקנוס צר על אחיו (אריסטובלוס) שהתבצר בירושלים. חייליו של הורקנוס מצאו את חוני ודרשו ממנו להתפלל לה' שיכניע את אריסטובלוס ואנשיו אולם חוני התפלל לה' לרחם עליהם ושלא ישמע את תפילותיהם של הנלחמים משני הצדדים כי שניהם שייכים לעם ישראל. כאשר שמעו החיילים את דבריו יידו בו אבן והרגוהו
.
למרו
ת שתאריך פטירתו אינו ידוע, יש העורכים הילולא בד' אייר.