חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקומרנא
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

קומרנא
(באוהל גם ציון ר' אליעזר צבי בעל "דמשק אליעזר").

אביו: אדמו''ר רבי אלכסנדר סענדר מקומרנא.
אמו: חנה.
אשתו: הרבנית גיטל.
אחיו: רבי צבי הירש מזידיטשוב ורבי משה מסאמבור.
מוריו: אדמו''ר אברהם יהושע העשיל [ה''אוהב ישראל'' מאפטא], ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב [דודו].

נולד  בכ"ה שבט ה'תקס"ו.
בגיל 12 התייתם מאביו וגדל בבית דודו (ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב).
בשנת ה'תקפ"ב נשא לאישה את בתו של רבי אברהם מרדכי מפינטשוב.
כיהן כאדמו"ר השני לחסידות קומרנא, התפרסם כבעל מופתים  וכונה "שר בית הזוהר".
בשנת ה'תרל"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אדם ישר
• היכל הברכה
• זוהר חי
• נדבת פי
• נוצר חסד
• נתיב מצוותיך
• עצי עדן
• עשירית האיפה
• פני זקן
• שלחן הטהור

התמונות באדיבות מוסדות קאמרנא בארה"ק
מערכת "עטרת שלום"