חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט
תאריך הילולא: ו' שבט מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

סיגט
(באוהל גם ציוני סבו – אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט, סבתו – הרבנית רחל, אביו – אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסיגט, אמו – הרבנית חנה).

הציון השני מימין
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסיגט.
אמו: הרבנית חנה.
אשתו: הרבנית ברכה סימה.
בניו: חנניה יום טוב ליפא, יואל, יחזקאל שרגא, יחיאל מיכל, אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט, אדמו"ר רבי משה מסאטמר ומשולם זושא.
בנותיו: גיטל יהודית, דבורה לאה (בעלה ר' חיים יצחק אייזיק הלברשטאם), העסה (בעלה לאחר פטירת אחותה – ר' חיים יצחק אייזיק הלברשטאם), חנה (בעלה ר' יחיאל יהודה אייזיקסון), יוכבד רבקה (בעלה ר' יוחנן טברסקי), הרבנית פסיל (בעלה אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג צאנז-נתניה) והרבנית רוזה בלומה (בעלה אדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מצישינוב).
אחיו: אדמו"ר רבי יואל מסאטמר.
אחיותיו: הרבנית אסתר מייער, הרבנית העסיא (בעלה הראשון ר' ניסן טייטלבוים, בעלה השני ר' חיים מאיר יחיאל הורוביץ) והרבנית שרה (בעלה השני ר' דוד שפירא).
סבא: אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט (מצד אביו), ר' יואל אשכנזי מזלוטשוב (מצד אמו).
סבתא: הרבנית רחל (מצד אביו).
מתלמידיו: אדמו"ר רבי שלמה זלמן פרידמן מטענקא.

נולד  בשנת ה'תר"ם בסיגט (הונגריה כיום רומניה).
בשנת ה'תרנ"ו נשא לאישה את בתו של רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרס"ד החל לכהן כאדמו"ר השלישי מסיגט.
ביום חמישי שנת ה'תרפ"ו שהה בעיר קליינווארדיין ולפתע השיב את נשמתו ליוצרה, למחרת הובא לקבורה בסיגט.
מספריו:
• עצי חיים (ק1/ק2/ק3)