חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין [הראשון] מסאפרין
תאריך הילולא: א' אדר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בעיר סטרי
(בסמוך ציוני ר' אריה לייב הכהן הלר, ר' יעקב מליסה, ר' יקותיאל זלמן ענזל)
.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: ר' צבי מסטובניק.
אשתו: הרבנית הינדא.
בניו: אדמו"ר רבי אלכסנדר סנדר מקומרנה (בעל "זכרון דברים"), ר' יששכר בעריש מזידיטשוב, ר' ליפא מסאמבור, אדמו"ר רבי משה מסאמבור (בעל "תפלה למשה") ואדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב (בעל "צבי לצדיק").
סבא: ר' אלכסנדר סענדר (מצד אביו).
מורו: ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ["החוזה מלובלין"].

נשא לאישה את בתו של ר' צבי.
לעת זקנותו הרגיש כי יפטר מהעולם ויקבר בעיר סטרי, על כן לא הסכים להגיע לסטרי אולם כפר סאפרין השתייך למחוז סטרי ובמשך שנים אחדות נשמט שמו בטעות ולא גבו מס מאנשי הכפר. בשנת ה'תק"ס גילו את הטעות וביקשו שיבוא לעיר סטרי להעריך את החובות היות ונודע כבקי גדול בחשבונות, כאשר הודיע על סירובו חייבו אותו להגיע והובילו אותו בשלשלאות של ברזל לעיר סטרי וביום רביעי השיב את נשמתו ליוצרה.

באדיבות מוסדות קאמרנא בארה"ק
מערכת "עטרת שלום"
972-52-7643092