חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק טייב
תאריך הילולא: ח' שבט מקום קבורה: תוניסיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טוניס: בית החיים בבורג'יל
(בסמוך ציון ר' יצחק חי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' בנימין.
מורו: ר' יוסף זרקא.

בן הדוד של המקובל יצחק חי טייב נולד בשנת ה'תקי"ג בטוניסיה.
מילדותו שקד על לימוד התורה בסתר, בהיותו נער הבחין בו אחד הגבירים בעת שהתעמק בלימודו בבית הכנסת והחל לגלגל עמו שיחה. כאשר נודע לו כי ר' יצחק הינו יתום וכי מצבו הכלכלי דחוק הביאו אל ביתו ודאג למחסורו. ר' יצחק התבודד בעליית הגג של הגביר ועסק בתורה יומם וליל. בערב פסח שחטו בהמה בבית הגביר ונמצאה שאלה בנוגע לכשרותה, אשת הגביר שאלה את יצחק הצעיר ולאחר שהכשיר את הבהמה סיפר על כך הגביר לרב הקהילה. ר' יצחק הגיש מחברת לרב העיר בה הוא מסביר את פסיקתו ובראות הרב את בקיאותו וגודל עמקותו מייד מינהו לדיין. לאחר זמן כיהן כראב"ד בטוניס וכאשר ביקשוהו אנשי הקהילה להחליף את דירתו למרווחת יותר סרב ר' יצחק בכל תוקף.
בהגיע אליו עני לבקש צדקה, העריך בדעתו אם הוא ראוי לכסף או לזהב, הכניס ידו לתיבה המתאימה וכל הכמות שנתפסה העניק לעני מבלי הבט על הכמות שבידו.
בשנת ה'תק"ץ השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ווי העמודים (ק1/ק2)
• ויזרע יצחק (ק)
• חקת הפסח (ק)
• ערך השלחן: על שו"ע (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)

התמונות באדיבות ר' דניאל טייב,
נין ונכד של ר' יצחק חי והמוציא לאור של הספר
"חלב חטים" 09-7661166
כל הזכויות שמורות לדניאל טייב
ואין להעתיק
כמו כל התמונות שבאתר!