חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שמואל הלוי קולין
תאריך הילולא: א' ניסן מקום קבורה: צ'כיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בבוסקוביץ: רחוב פוטוצ'ני 680 01

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' נתן נטע.
אשתו: עלקלה.
בניו: ר' בנימין וואלף (בעל "סדר המשנה"), ר' יהודה ור' יעקב.
מורו: ר' אריה יהודה ליב.

נולד בשנת ה'תפ"ד בקולין (צ'כיה).
מילדותו שקד על לימוד התורה ובגיל 10 החל לכתוב חידושי תורה. למד בישיבה בעיירה בוסקוביץ (צ'כיה), בשנת ה'תצ"ט לערך נשא לאישה את בתו של ר' משה [נכדה של ראש הישיבה] ולפרנסתם זוגתו עסקה במסחר.
סרב לכהן כרב בקהילות שונות בטענה כי אינו ראוי לכבוד כזה והסכים להיות שמש בית הכנסת. ייסד ישיבה אליה נהרו תלמידים רבים. סייע לעניים וליתומים ורבים הפנו אליו בקשות להתפלל על חולים. כיהן כאב בית דין בעיירה בוסקביץ, נודע במידותיו הנעלות ובענוותנותו וציווה לא לכנותו בתארים "רב", "גאון", "חסיד" או "עניו".
השיא אחת מבנותיו לר' יעקב בער.
טרם פטירתו ציווה לתלמידיו לא לחרות על מצבתו שבחים ובראש חודש ניסן שנת ה'תקס"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
תלמידיו לא שמעו בקולו והקימו מצבת אבן משיש נהדר אולם באותו לילה נשברה המצבה לשניים על כן החליפו את המצבה במצבת אבן פשוטה.
מספריו:
• מחצית השקל (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6/ק7)