חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יוסף סירירו
תאריך הילולא: א' תשרי מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

פאס.

אביו: ר' יהושע.
אחיו: ר' ראובן.

נולד בי"ד תשרי ה'תר"ג בעיר פאס (מרוקו).
שקד על לימוד תורת הנגלה והנסתר ונודע במידת ענוותנותו. אסף ספרים רבים [בפרעות שהתחוללו בשנת ה'תרע"ב נשרפה כליל כל הספריה].
בשנת ה'תרס"ב השיב את נשמתו ליוצרה.