חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי אהרן אלימלך שניאור זלמן טברסקי מקראסנה
תאריך הילולא: י''ט חשון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

בית העלמין החדש בלובלין.

אביו: ר' מרדכי דוב מהורנאסטייפל.

נין לרה"ק ר' יעקב ישראל מטשרקאס (חתנו של אדמו"ר האמצעי לחב"ד) ונין של אדמו"ר האמצעי (מצד הסבתא).
נשא לאישה את בתו של ר' משה מראזוואדוב.
בשנת ה'תרפ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' שלמה פליישמן