חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל יוסף יהודה חכים
תאריך הילולא: י''ח כסלו מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולפנות שמאלה לכיוון מקווה האר"י. לרדת במדרגות שמימין למקווה ולהמשיך ישר כ – 50 מטר, לפני מערת הושע הנביא לעלות במדרגות שבצד ימין ולהמשיך עד למערה. בתוכה נמצא הציון.
(בסמוך הציונים של: אדמו"ר רבי ישראל מבויאן, ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל הייסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מטשרנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא, ר' שלמה אלקבץ).

ציון זוגתו הנמצא בסמוך למערת הקבורה. נולדה: ה'תקפ"ה - נפטרה: ה'תרנ"זהבית בו התגורר בעיר העתיקה-צפת
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אשתו: מרת גרסייא.

נולד בשנת ה'תק"ף.
בשנת ה'תרנ''ז השיב את נשמתו ליוצרה.