חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק טאוב מקאליב
תאריך הילולא: ז' אדר ב' מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
בעיירה קאלוב [נאג'קאלו].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: ר' משה יחזקאל.
אמו: רייזל.
אשתו: הרבנית זיסל (בזיווג ראשון), שרה זיסל (בזיווג שני).
בניו: ר' אריה לייבוש, ר' אשר, ר' יחזקאל, ר' יעקב, ר' מאיר ואדמו"ר רבי משה חיים מקאליב-זידיטשוב.
בתו: רבקה.
מוריו: ר' אלימלך ליפמן מליז'נסק, הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג.
מתלמידיו: ר' אברהם ווייס ממונקאטש [סבו של מייסד חסידות ספינקא].

נולד בשנת ה'תקי"א בעיירה סירינץ' (הונגריה).
בילדותו התייתם מאביו ועל מנת לעזור לאמו היה רועה אווזות. כאשר הצדיק הנסתר ר' אריה ליב שרה'ס הרגיש בנשמתו הקדושה, נסע לסירינץ' והבטיח לאמו כי יטפל בו כמו בבן אם תסכים לשלוח אותו יחד עמו, לאחר שקיבל את הסכמת אמו הביאו להתחנך בביתו של הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג שהעניק לו ידיעה רחבה ועמוקה בתורת הנגלה והנסתר. לאחר שנשא לאישה את בת דודו [ר' אנזיל כץ] התגורר בבית חמיו בטערצאל ובשנת ה'תקמ"א החל לכהן כרב העיירה קאליב (הונגריה), אולם ישנן דעות סותרות הטוענות כי גדל בבית אביו האמיד ושקד על לימוד התורה.
במשך כ – 40 שנה כיהן כאדמו"ר הראשון לחסידות קאליב ונמנה על ראשוני האדמו"רים בהונגריה.
נודע כבעל השפעה על כל יהודי הונגריה, הפיץ את רעיון החסידות בקרב כ – 280 קהילות שהשתייכו למחוז הרבנות שלו וזכה ליחס של כבוד מטעם השלטון ההונגרי. פעל להקמת תלמודי תורה, "חברה קדישא" וקרנות לאיסוף תרומות עבור יישוב ארץ ישראל. נודע כבעל רוח הקודש אך בענוותנותו השתדל להסתיר את מעשיו בקודש. נהג לשיר שירי רועים בשפה ההונגרית, חיבר שירים בשפה ההונגרית – "סול אה קאקאש מאר" [קרא התרנגול], "בוכים ופועים עדרי הצאן" ועקב קולו הנעים והערב כונה בתואר "הצדיק המנגן".
כל חייו סבל ייסורים – תולעים חיים רחשו מתחת לעור בשרו וכל גופו היה מלא פצעים ואבעבועות. עקב מחלת העור לא היה יכול לסבול על גופו מלבושים ועל כן לבש בגדי נייר אולם קיבל את הייסורים באהבה. רק בימי שבת ויום טוב ביקש שתהא לו מנוחה ואכן לאחר הדלקת נרות שבת או חג לבש בגדי שבת אך מיד לאחר הבדלה היה חייב לפשוט את בגדיו מרוב סבל. טען כי המשיח מחולל מפשעינו וסובל בשביל עוונותיהם של ישראל אך אין רצונו שמשיח יסבול בגלל חטאיו האישיים ועל כן קיבל על עצמו את הייסורים. אמר כי אם היה נאנח אנחה אחת באמת, היינו זוכים לגאולה! וכאשר תלמידיו רמזו לו מדוע אינו מתאנח? השיב 'מה אעשה שאיני יכול להתאנח' היות וקיבל את ייסוריו באהבה.
ביום שבת קודש שנת ה'תקפ"א השיב את נשמתו ליוצרה ובהתאם לבקשתו לא נכתבו שבחים על המצבה.

תמונת האוהל באדיבות ר' שלמה פליישמן

לעילוי נשמת
יהושע יחזקאל בן יצחק ז"ל
שיום פטירתו חל בז' אדר ראשון ה'תשע"ו
נטמן בבית החיים ברמת השרון
ת.נ.צ.ב.ה.