חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק טאוב מקאליב
תאריך הילולא: ז' אדר ב' מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בעיירה קאלוב [נאג'קאלו].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה יחזקאל.
אמו: רייזל.
אשתו: הרבנית זיסל (בזיווג ראשון), שרה זיסל (בזיווג שני).
בניו: ר' אריה לייבוש, ר' אשר, ר' יחזקאל, ר' יעקב, ר' מאיר ואדמו"ר רבי משה חיים מקאליב-זידיטשוב.
בתו: רבקה.
מוריו: ר' אלימלך מליז'נסק, הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג.
מתלמידיו: ר' אברהם ווייס [סבו של מייסד חסידות ספינקא].

נולד בשנת ה'תקי"א בעיירה סירינץ' (הונגריה).
בילדותו נפטר אביו ועל מנת לעזור לאמו היה רועה אווזות. לאחר שהצדיק הנסתר ר' אריה ליב שרה'ס הרגיש בנשמתו הקדושה, נסע לסירינץ' והבטיח לאמו כי יטפל בו כמו בבן אם תסכים לשלוח אותו יחד עמו, לאחר קבלת הסכמה מאמו הביאו להתחנך בביתו של הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג שהעניק לו ידיעה רחבה ועמוקה בתורת הנגלה והנסתר. לאחר שנשא לאישה את בת דודו [ר' אנזיל כץ] התגורר בבית חמיו בטערנצאל ובשנת ה'תקמ"א החל לכהן כרב העיירה קאליב (הונגריה), אולם ישנן דעות סותרות הטוענות כי גדל בבית אביו האמיד ושקד על לימוד התורה.
נמנה על ראשוני האדמו"רים בהונגריה ובמשך כ – 40 שנה כיהן כאדמו"ר הראשון לחסידות קאליב.
נודע כבעל השפעה על כל יהודי הונגריה והפיץ את רעיון החסידות בקרב כ – 280 קהילות שהשתייכו למחוז הרבנות שלו. זכה ליחס של כבוד מטעם השלטון ההונגרי ופעל להקמת תלמודי תורה, "חברה קדישא" וקרנות לאיסוף תרומות עבור יישוב ארץ ישראל. נודע כבעל רוח הקודש אך בענוותנותו השתדל להסתיר את מעשיו בקודש. נהג לשיר שירי רועים בשפה ההונגרית, חיבר שירים בשפה ההונגרית – "סול אה קאקאש מאר" [קרא התרנגול], "בוכים ופועים עדרי הצאן" וכונה בתואר "הצדיק המנגן" עקב קולו הנעים והערב. כל חייו סבל ייסורים – תולעים חיים רחשו מתחת לעור בשרו וכל גופו היה מלא פצעים ואבעבועות. עקב מחלת העור לא היה יכול לסבול על גופו מלבושים ועל כן לבש בגדי נייר אולם קיבל את הייסורים באהבה ורק בימי שבת ויום טוב ביקש שתהא לו מנוחה, לאחר הדלקת נרות שבת או חג לבש בגדי שבת ומיד לאחר הבדלה היה צריך לפשוט את בגדיו מרוב סבל. טען כי המשיח מחולל מפשעינו וסובל בשביל עוונותיהם של ישראל אך אין רצונו שמשיח יסבול בגלל חטאיו האישיים ועל כן קיבל על עצמו את הייסורים. אמר כי אם היה נאנח אנחה אחת באמת, היינו זוכים לגאולה! וכאשר תלמידיו רמזו לו מדוע אינו מתאנח? השיב 'מה אעשה שאיני יכול להתאנח' היות וקיבל את ייסוריו באהבה.
ביום שבת קודש שנת ה'תקפ"א השיב את נשמתו ליוצרה ובהתאם לבקשתו לא נכתבו שבחים על המצבה.

תמונת האוהל באדיבות ר' שלמה פליישמן

לעילוי נשמת
יהושע יחזקאל בן יצחק ז"ל
שיום פטירתו חל בז' אדר ראשון ה'תשע"ו
נטמן בבית החיים ברמת השרון
ת.נ.צ.ב.ה.