חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם [פרידמן] המלאך
תאריך הילולא: י''ב תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:w
פסטוב
(בסמוך ציון ר' ישראל מפולוצק).
הציון החדשהציון הישן. התמונה באדיבות ר' חנוך קיי
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' דוב בער [המגיד ממעזריטש].
אמו: הרבנית קיילא.
אשתו: גיטל (בזיווג שני).
בניו: ר' שלום שכנא מפרוהוביטש ור' ישראל חיים מלודמיר.
בתו: בלומא רבינוביץ'.
סבא: ר' אברהם (מצד אביו), ר' שלום שכנא (מצד אמו).
סבתא: הרבנית חוה (מצד אביו).
מוריו: ר' דוב בער (אביו), אדמו"ר רבי שניאור זלמן מליאדי.

נולד בשנת ה'תק"א באוקראינה לאחר שר' ישראל [הבעש"ט] הבטיח להוריו כי ייוולד להם בן גדול ומהולל.
מילדותו שקד על לימוד התורה והתעמק בלימוד תורת הנסתר. בהוראת אביו למד 3 שעות כל יום את תורת הנגלה יחד עם אדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי ולימד את אדמו"ר רבי שניאור זלמן מליאדי את תורת החסידות 3 שעות בכל יום.
רוב שעות היום התבודד בחדרו עטוף בטלית ובתפילין, אכל מעט מאוד וכאשר נכנס אדם לחדרו כיסה את פניו בטלית בכדי לא להביט בפני אנשים השקועים בגשמיות וחומריות העולם. בערי פולין כונה "המלאך" על שזיכך וקידש את גופו והיה מופשט בתכלית מחומריות העולם הזה, ברוסיה כונה "הקדוש" על שהיה קדוש מרומם ובזמן התפילה היה קרוב לכלות הנפש. אדמו"ר רבי מנחם מענדל (בעל ה"צמח צדק") סיפר כי בשעה שהיה מברך "יוצר אור" מגודל התלהבותו היה אפשר להדליק קיסם!
לאחר שהתאלמן מאשתו הראשונה נשא לאישה את בתו של ר' משולם פייביש הורוביץ מקרמניץ (בעל "משנת חכמים").
בהתאם לצוואה שהותיר אביו החל להנהיג את עדת החסידים ושלשה מתלמידי המגיד ממעזריטש מינו אותו לרבם אולם כעבור זמן קצר כתב 'יש צדיק שאין יכול להנהיג הדור שאין הדור יכול לסבול אותו, כי הוא משכיל גדול שאין יכול לבוא למדרגת תחתונים כדי להגביה הדור', על כן הוחלט ברשותו לבחור ועד הנהגה שיפיץ את אור החסידות בעולם כולו.
לאחר הקמת הועד עבר להתגורר בעיירה חוואסטוב (כיום פסטוב), מונה לרב הקהילה אולם כעבור כחצי שנה חלה. ביום הכפורים שנת ה'תקל"ז נחלש עד שבתפילת "נעילה" הפסיק לדבר וכעבור יומיים השיב את נשמתו ליוצרה.
זוגתו הייתה בגיל 24 ובני המשפחה הסתירו ממנה את הידיעה על פטירתו אולם לאחר שגילתה כי בנה הצעיר (ר' שלום שכנא) משכים כל בוקר לבית הכנסת ואומר 'קדיש יתום' נודע לה על פטירת בעלה!

מספריו:
• חסד לאברהם: אמרותיו וחידושיו