חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית מלכה רוקח מבעלזא
תאריך הילולא: ח' אלול מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
בלז: בית החיים החדש בעיר.
ברחוב מיצקביצ'ה 108
הכניסה בפינת הרחוב, 50 מטר מבנין הכנסת האורחים
מס' טלפון: 380-3257-52417+
(בסמוך ציוני בעלה-אדמו"ר רבי שר שלום רוקח מבעלזא, בניה-אדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלזא ורבי אלעזר, נכדה-אדמו"ר רבי יששכר דוב רוקח מבעלזא).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביה: ר' יששכר דוב [אב"ד סוקאל].
בעלה: אדמו"ר רבי שר שלום מבעלזא.
בניה: ר' אלעזר, אדמו"ר רבי יהודה זונדיל מאוחן, אדמו"ר רבי יהושע מבעלזא, אדמו"ר רבי משה מקאריב, ר' שמואל שמעלקי.
בנותיה: הרבנית איידל (בעלה ר' יצחק רובין מברוד), הרבנית פריידא (בעלה ר' חנוך העניך דב מייער בעל ה"לב שמח").
אחותה: מלכה.
סבא: המקובל ר' יהודה זונדל רמר"ז (מצד אביה).

נקראה 'מלכה' על שם אחותה שבעקבות הלשנה לשלטונות נלקחה לבית הסוהר ועונתה עד מוות.
נודעה במידותיה הנעלות, בפיקחותה ובאהבתה הגדולה לתורה. ידעה את כל ספר תהילים בעל פה עם משמעות המילים והשתדלה מאוד במצוות צדקה וגמילות חסדים.
כאשר הגיע לגיל נישואין הציעו לה שני שידוכים ובהתאם לעצת ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין] נבחר לחתן רבי שלום רוקח שהיה בן אחות אביה וגדל בביתם לאחר שהתייתם מאביו.
לאחר נישואיה התגוררה עם בעלה בבית אביה אשר התנגד לדרכי החסידות, וויתרה על חיי רווחה ודאגה לכל ענייני הבית על מנת שבעלה ישקוד על לימוד התורה. סייעה לו לרדת בחבל בעד החלון על מנת שילך ללמוד עם המגיד ר' שלמה מלוצק (בעל "דברות שלמה") ובשובו סייעה לו לעלות. במשך 1,000 לילות נשארה ערה יחד עמו בכדי לאחוז את הנר שלאורו למד ואם היה נרדם יותר מהשיעור של הדלקת נר חנוכה הייתה מעירה אותו.
לא רצתה בשום אופן שבעלה יהיה אדמו"ר כדי שלא יפריעו לו בלימוד התורה ולכן לא הרשתה לו לקבל "פתקאות" אולם לאחר שנכדתה (שרה דבורה) חלתה בילדותה והייתה בסכנת חיים הסכימה לו לקבל "פתקאות" כדי שיתפלל עליה והנכדה הבריאה.
רבים פנו אליה בבקשת עצה בעניינים חומריים ורוחניים, הנהיגה לחלק "קאשע" לחסידים בשבתות ואף חילקה בעצמה.
ברוב נסיעותיו נהג בעלה לבקש את רשותה וגם כאשר נתבקש להאריך את שהותו במקום כלשהו נהג לשלוח אחד מאנשיו על מנת לקבל את רשותה ורק אם הסכימה נשאר פרק זמן נוסף. רבי מאיר מפרמישלאן אמר "ומלכי צדק מלך שלם..." בזכות מלכי – הרבנית מרת מלכה שהיא צדקת, מלך שלם – זכה רבי שלום [בעלה] להיות מלך.
בשנת ה'תר"ח נפטרה בתה – הרבנית פריידא.
בשנת ה'תרי"ג השיבה את נשמתה ליוצרה.