חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי משולם זוסיא טברסקי מליועב-צ'רנוביל
תאריך הילולא: י''ז חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
בני ברק: בית החיים ברחוב חזון אי"ש.
ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה השמאלית לפנות ימינה ולהמשיך עד לאוהל.
(בסמוך ציוני זוגתו-הרבנית בלומא טויבא).
ציון זוגתו (בלומא טויבא) הנמצא בצמוד לאוהל. נפטרה: כ' סיון ה'תשע"ב
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי חיים יצחק מלויעב.
אשתו: הרבנית בלומא טויבא.
בנו: אדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל.
אחיו: דוד יחיאל, יעקב ומרדכי.
אחיותיו: יוכבד, מיכל, פרידה ורבקה מרים.
סבא: ר' אברהם יהושע מטשודנוב (מצד אביו), ר' חיים ישעיה הלברשטאם מטשחויב (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרע"ז בעיר מז'יר (אז רוסיה כיום בלארוס).
בגיל 13 למד במחתרת בישיבות "תורת אמת" שכל מספר חודשים נאלצו לשנות את מיקומם.
בשנת ה'תרצ"ד עלה לארץ ישראל ובשנת ה'תרצ"ח עבר להתגורר בבית סבו (ר' חיים ישעיה הלברשטאם מטשחויב).
נשא לאישה את בתו של ר' יעקב מרדכי ברנדווין מירושלים.
התרחק מהנאות עולם הזה, ערך תעניות וטרם האיר היום נהג לטבול במקווה ולשקוד על לימוד התורה לפני תפילת שחרית. נודע בענוותנותו ועל אף בקיאותו בהלכה נמנע מלהשיב לשאלות הלכתיות, תמיד לימד זכות על כל אדם.
בשנת ה'תשמ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.