חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי משולם זוסיא טברסקי מצ'רנוביל
תאריך הילולא: י''ז חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק: בית החיים ברחוב חזון איש, ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה השמאלית לפנות ימינה ולהמשיך עד לאוהל
(בסמוך ציוני אדמו"רי אלכסנדר, הרב דפוניבז').

אביו: ר' חיים יצחק.

בשנת ה'תשמ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.