חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי עוזיאל מייזליש
תאריך הילולא: כ''ה כסלו מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

עיר חדש [פולנאה]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צבי הירש.
אמו: מרת דרעזיל.
אחיו: ר' יצחק.
סבא: ר' יצחק (מצד אביו), ר' אברהם נתן נטע (מצד אמו).
מורו: רבי דובער [המגיד ממעזריטש].
מתלמידיו: אדמו''ר רבי אפרים פישל מסטריקוב, ר' דוד שלמה אייבשיץ (בעל "ערבי נחל").

הוסמך ע"י גאונים וצדיקים רבים בני דורו, כיהן כאב"ד באוסטרובצה ופעל להפצת החסידות בקרב הלמדנים בפולין, אולם סבל מראשי הקהילה בגין התקשרותו לחסידות ובערב שבת הדיחו אותו מהרבנות וגרשו אותו בביזיון גדול מהעיר.
עמד בקשרי ידידות קרובה עם ר' פינחס הלוי הורוויץ (בעל הפלאה), ר' אלימלך מליז'נסק ור' זוסיל מאניפולי בעת הסתופפותם בצל המגיד ממעזריטש (ר' דובער).
היות והעידו עליו כי לא טעם את טעמו של חטא מימיו כינו אותו בשם - עבד ה'.
בשנת ה'תקמ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• כרם שלמה (ק)
• מנורה טהורה: על שו"ע הלכות שבת (ק)
• עץ הדעת טוב (ק)
• תפארת הצבי: על מסכת ביצה (ק)
• תפארת עוזיאל: על תנ"ך ואגדות חז"ל (ק)