חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אביתר הכהן
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: סוריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אליהו.
בניו: ר' אליהו ור' צדוק.
אחיו: ר' צדוק, ר' שלמה.
סבא: ר' שלמה (מצד אביו).

אחרון גאוני ארץ ישראל נולד בשנת ד'תשצ"ט והתגורר בירושלים.
בשנת ד'תתל"ח מונה כשלישי בבית הדין של אביו וחתם עמו על תשובות, נודע כבקי בתורה הנסתר ובשנת ד'תתמ"א אביו מינה אותו לממלא מקומו כגאון. לאחר שאביו נפטר בח' כסלו  ד'תתמ"ד החל לכהן כראש ישיבת 'גאון יעקב' שהועברה לצור (לבנון), הוכתר בתואר 'גאון' והשיב לשאלות הלכתיות שהופנו מארצות שונות.
השיא את בתו לר' עמרם הכהן.
כיהן כאב בית דין אולם בגין מחלוקת עם ר' דוד בן ר' דניאל ממצרים שהחלה בין אבותיהם נאלץ לברוח לסוריה. בהשתדלות נגיד מצרים – ר' מבורך בר סעדיה שב לאחר כ - 4 שנים לכהן כראש הישיבה ולזכר הנס כתב את 'מגילת אביתר'.
בשנת ד'תתס"ט השיב את נשמתו ליוצרה וחתם את תקופת הגאונות בארץ ישראל.
מספריו:
•    מגילת אביתר