חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים כהן
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: לוב
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טריפולי

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה.
אמו: רחל.
בנו: ר' אברהם.
אחיו: ר' אהרן [מכונה "רווינה"], ר' שמואל.
סבא: ר' צמח כהן בעל "חולת אהבה" (מצד אמו).
מוריו: ר' אברהם הכהן (בעל "ולבש הכהן"), ר' שאול הכהן (בעל "לחם הבכורים").
מתלמידיו: ר' משה זקן מאזוז (בעל "שערי משה").

נולד בשנת ה'תקפ"ז ולדעה אחרת בשנת ה'תק"ץ באי ג'רבה (טוניסיה).
מילדותו שקד על לימוד התורה, אביו רצה להוציאו מבית הספר אולם מורו (ר' שאול הכהן) הצליח לשכנע את אביו להשאירו. מעת לעת הגיע ללמוד בישיבת ר' יצחק חורי "עליית רבי יעקב חורי"
ונודע בבקיאותו בתנ"ך, במשנה, בפוסקים, בהלכות ובתורת הנסתר. ר' שאול הכהן [מורו] מינה אותו לסופר האישי שלו היות ובזקנותו ידיו היו רועדות. אחד מתושבי הדיגת שעסק במסחר בצמר והיה עשיר גדול [כמוס מעתוק מאזוז] עשה עמו הסכם להעניק לו חלק ברווחים מעסקיו אם ילמד תורה את בנו – ר' משה זקן. לעיתים כמוס מאזוז גם שלח אותו ללוב לצורך מכירת הצמר וכאשר סיים למכור את הצמר נכנס לאחד מבתי המדרש ושקד על לימוד התורה עד שהשיירה עמה הגיע חזרה לג'רבה. לאחר שאחד הרבנים בלוב נפטר החליטו ראשי הקהילה למנות אותו לדיין במקומו למרות שאחדים מאנשי הקהילה התנגדו לכך שרב מעיר קטנה כמו ג'רבה ימונה לרבם וחיברו על כך פיוט "זר בי ימשול" [ברמזם על מוצאו זרבי=ג'רבי].
ספריו התפרסמו גם בארצות שונות ובעקבות כך רבני ירושלים ורבי אשכנז הוקירו אותו והתכתבו עמו.
בשנת ה'תרס"ד השי
ב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אורחות חיים: על משלי
• אלון בכות
• גרש ירחים
• דבר המשפט: שו"ת (ק)
• וערך הכהן (ק)
• זכרנו לחיים (ק)
• חיי אריכי (ק)
• לב שומע: על כללי הש"ס (ק)
• מילי מחיים: פירוש על ההושענות
• מצוות המלך (ק)
• מקרא ביכורים
• מקרא קודש
• מקראי קודש
• נאווה קודש
• נורא תהילות: ביאור על תהילים
• ערב פסח (ק)
• שיר ידידות
• שפתי רננות
• תורת חיים: פירוש על רבנו בחיי

לעילוי נשמת
אביבה בת אסתר גיטל ז"ל