חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי שלמה עמאר
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytz
מרקש: בית החיים המקומי.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
אביו: ר' אברהם.
מורו: ר' יצחק דילויא.

נולד והתגורר בעיר מרקש (מרוקו).
שקד על לימוד התורה יחד עם המקובל רבי אברהם אזולאי [הראשון]. באחד הימים הגיע למרקש שליח דרבנן מארץ ישראל ושאל סוגיה מאוד קשה שרבני ירושלים ניסו לתרצה ב-6 דרכים ור' משה גלאנטי דחה את כל התירוצים וניסה לתרץ בדרך שביעית, למחרת השליח דרבנן גילה בתוך גמרא דף עליו כתב ר' שלמה עמאר את כל 7 התירוצים. בעקבות כך ביקש ר' יצחק דילויא משמש בית המדרש להביא בגדים חדשים עבור ר' שלמה עמאר ובתפילת מנחה הסמיך אותו לרבנות.
כיהן כאב"ד [אב בית דין] וריש מתיבתא במרקש, נודע בבקיאותו בתורת הנסתר וביאוריו בקבלה מובאים בספר "מקדש מלך". כל יום שישי נהג לומר לר' אברהם אזולאי את חידושיו במהלך השבוע בש"ס ופוסקים ור' אברהם אזולאי סיפר לו על חידושיו בתורת הנסתר ומעולם לא נחלקו רק בעניין אחד מספר הזוהר.
בשנת ה'תצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה ולאחר פטירתו נהגו לומר 'משמת הרב שלמה עמאר בטל כבוד התורה'.
כעבור כחצי שנה נגלה בחלום לר' אברהם אזולאי [הראשון] ואמר לו כי שאל את רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] על פירוש העניין שנחלקו בו בספר הזוהר ורשב"י אמר כי פירושו של ר' אברהם הינו הפירוש האמיתי.
מספריו:
•    כתבי רבי שלמה עמאר

התמונה באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א – מוזיאון "קהילות ישראל"