חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי שלמה עמאר
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מרקש.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם.
מורו: ר' יצחק דלויה.

נולד והתגורר בעיר מרקש (מרוקו).
שקד על לימוד התורה יחד עם ר' אברהם אזולאי. באחד הימים הגיע למרקש שליח דרבנן מארץ ישראל ושאל סוגיא מאוד קשה שרבני ירושלים ניסו לתרצה ב-6 דרכים ור' משה גלאנטי דחה את כל התירוצים וניסה לתרץ בדרך שביעית, למחרת השליח דרבנן גילה בתוך גמרא דף עליו כתב ר' שלמה עמאר את כל 7 התירוצים. בעקבות כך ביקש ר' יצחק דלויה משמש בית המדרש להביא בגדים חדשים עבור ר' שלמה עמאר ובתפילת מנחה הסמיך אותו לרבנות.
כיהן כאב"ד [אב בית דין] וריש מתיבתא במרקש, נודע בבקיאותו בתורת הנסתר וביאוריו בקבלה מובאים בספר "מקדש מלך". כל יום שישי נהג לומר לר' אברהם אזולאי את חידושיו במהלך השבוע בש"ס ופוסקים ור' אברהם אזולאי סיפר לו על חידושיו בתורת הנסתר ומעולם לא נחלקו רק בעניין אחד מספר הזוהר.
לאחר פטירתו בשנת ה'תצ"ח נהגו לומר 'משמת הרב שלמה עמאר בטל כבוד התורה'.
כעבור כחצי שנה נגלה בחלום לר' אברהם אזולאי ואמר לו כי שאל את רשב"י [ר' שמעון בר יוחאי] על פירוש העניין שנחלקו בו בספר הזוהר ורשב"י אמר כי פירוש ר' אברהם הינו הפירוש האמיתי.

באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל: hilel26@gmail.com