חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי משה נתן נטע למברגר ממאקווא-קרית אתא
תאריך הילולא: כ' חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קרית אתא: בית החיים הישן – לפני רמת יוחנן
מרח' העצמאות לפנות לרחוב הנביאים, לאחר כ – 300 מטר לפנות ימינה לרחוב הגפן ולהמשיך כ – 700 מטר. לפנות ימינה ולהמשיך כ – 100 מטר לחניון.
כ – 10 מטר מהכניסה לבית החיים נמצא האוהל
(באוהל גם ציוני זוגתו-הרבנית שרה לאה ובניו: ר' אפרים ור' אברהם יחיאל).

קבר בנו (ר' אברהם יחיאל). נפטר: א' אדר ראשון ה'תשנ"הציון בנו (ר' אפרים). נפטר: כ"ג שבט ה'תשנ"ז
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מנחם מענדל [אב"ד פולגאר].
אמו: מרת מרים יוטא.
אשתו: הרבנית שרה לאה.
בניו: ר' אברהם יחיאל, ר' אפרים, ר' שלמה, אדמו"ר רבי שמעון.
מורו: ר' שמעון גרינפלד.

נולד בט' תמוז התרס"ט.
לאחר שנשא לאישה את בתם של ר' אפרים ומרת חילה יכט רוזנפלד, כיהן כאב"ד ור"מ במאקאווא.
בשנת ה'תשי"ב עלה לארץ ישראל והתגורר בקרית אתא.
נהג להדליק את נרות החנוכה בשמן שתלוהו לנוי סוכה.
השיא את בנו (ר' אברהם יחיאל) [הסתלק א' אדר ראשון ה'תשנ"ה] עם בתו של ר' ישראל יעקב משאץ.
בנו (ר' אפרים) [נפטר ליל שישי כ"ג שבט ה'תשנ"ז] כיהן כרב קהילת ברוקלין והשאיר אחריו חידושי תורה באגדות ובהלכה בכתב יד.
ביום שבת קודש ה'תשמ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מס
פריו:
• נטע נאמן.
• עטרת משה