חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
יהושע בן נון
תאריך הילולא: כ''ו ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

כפר חארס: בכביש 505 לכיוון אריאל יש לפנות שמאלה בצומת יקיר גדול לכביש 5066.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אשתו: רחב.

משרתו ותלמידו של משה רבינו "ומשרתו יהושע בן-נון נער לא ימיש מתוך האהל" (שמות ל"ג/י"א), נמנה על שבט אפרים.
במדרש מובא כי אביו נפטר טרם לידתו ובעת שנולד במצרים הושלך ליאור בהתאם לגזירת פרעה להשליך את הבנים ליאור. אמו התפללה להצלתו ויהושע נבלע ע"י דג שבסופו של דבר ניצוד והגיע לבית המלוכה. כאשר חתכו את הדג גילו בתוכו את התינוק, גידלו אותו בארמונו של פרעה וקראו את שמו 'נון' שהוא לשון 'דג' [כלומר: בנו של דג].
קיב
ל את התורה ממשה ובהתאם לציווי ה' הוסמך ע"י משה להנהיג את העם אחריו ולהנחילם את הארץ "ויהושע בן-נון מלא רוח חכמה כי-סמך משה את-ידיו עליו וישמעו אליו בני-ישראל ויעשו כאשר צווה ה' את משה" (דברים ל"ד/ט'). מל את בני ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל ובכ"ב ניסן שנת ב'מ"ט החל את כיבוש ארץ ישראל מהעיר יריחו ע"י הקפתה 7 פעמים, תקיעה בשופרות ואמירת התפילה "עלינו לשבח" שתיקן.
לאחר שבג' תמוז צווה "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" והעמיד את השמש בגבעון והירח בעמק איילון, נודע בגדלותו.
המטבע שהנפיק בזמנו היה עובר לסוחר, מצדו האחד היה שור ומצד שני ראם - עקב ייחוסו ליוסף.
בשנת ב'תקי"ז השיב את נשמתו ליוצרה ועל פי ה"זוהר" (פרשת בראשית) "יהושע לא מית אלא בעיטא של נחש" [יהושע לא מת אלא בעקבות הגזירה שנגזרה לאחר שהנחש החטיא את האדם הראשון].