חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי שמשון אשכנזי מאוסטרופולי
תאריך הילולא: ג' אב מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
אוסטרופול [סטרי אוסטרופיל].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzad
אביו: ר' פסח מקוריץ.
בניו: ר' אברהם, ר' פסח.
סבא: ר' בצלאל מוורמיזא [וורמס] (מצד אביו), ר' שמשון ליווא [אח המהר"ל מפראג] (מצד אמו).
מתלמידיו: ר' יעקב קופל זסלבר (בעל "נחלת יעקב"), ר' נתן נטע הנובר (בעל "יון מצולה").

נולד בשנת ה'ש"ס בעיר קורץ [קוריץ] (אז בפולין כיום באוקראינה).
יומם ולילה שקד על לימוד התורה והתעמק בתורת הקבלה.
עסק בפרשנות וחידש חידושים בקבלה שאין להם מקור בספריהם של מקובלים קדומים יותר אלא נאמרו לו על ידי 'מגיד' שנגלה אליו כל יום ולמד עמו סתרי תורה. חיבר פירוש על ספר "הזוהר" על פי הקבלה ולבקשת רבנים כתב ביאור למאמר של האר"י [רבי יצחק לוריא אשכנזי] שהתפרסמה כאגרת בעלת סגולה אשר כל הקורא אותה כל יום לאחר תפילת שחרית יזכה לישועות גדולות ומי שמעיין בסוד הנפלא והנורא הזה אפילו פעם אחת בשנה ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה ושום אדם לא ימשול בו וכל אויביו יפלו תחתיו ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו ירוויח. זכה גם להתגלות של אליהו הנביא ושל צדיקים שנפטרו וגילו לו בחלום פירושים על נושאים תורניים שהוקשו בעיניו. נלחם בנצרות וחיבר תפילה לזכות למסור את הנפש על קדושת השם, נודע כבעל רוח הקודש ועם זאת ניכר בענוותנותו וחתם במכתביו 'שקץ מאוס שפל וגם נמאס'.
היה היחיד שידע והתריע על הגזירות הממשמשות לבוא על פי גילוי של 'המגיד' בחורף שנת ה'ת"ה ועל מנת לבטל את הגזרה עורר את הסובבים לשוב בתשובה. בשנת ה'ת"ח כאשר החלו הפרעות והקוזקים התקרבו אליהם, נכנס לבית הכנסת יחד עם 300 מתושבי העיר כשהם לבושים תכריכים וטליתות ועסקו בתפילה. הקוזקים נכנסו לבית הכנסת וטבחו את כל הנוכחים וכשהוא עטור בטלית ותפילין ושקוע בעריכת "ייחודים" נדקר והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    בן מנוח [אבד]: פרוש לאידרות
•    דן ידין: פירוש על ספר "קרניים" (ק)
•    לקוטי שושנים (ק)
•    מחנה דן [אבד]
•    נפלאות חדשות: על התורה והמגילות
•    עטרת פז
•    שמש נגה: על "שערי אורה"