חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי שמשון אשכנזי מאוסטרופולי
תאריך הילולא: ג' אב מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
אוסטרופול [סטרי אוסטרופיל].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' פסח מקוריץ.
בניו: ר' אברהם, ר' פסח.
סבא: ר' בצלאל מוורמיזא (מצד אביו), ר' שמשון (מצד אמו).
מתלמידיו: ר' נתן הנובר.

נולד בשנת ה'ש"ס בקוריץ (אז בפולין כיום באוקראינה). בכל יום נגלה אליו מגיד שלמד עמו סתרי תורה. עסק בפרשנות וחידש חידושים בקבלה שנאמרו לו ע"י המגיד שנגלה אליו, חיבר פירוש על ספר "הזוהר" על פי קבלה וכן אגרת הנחשבת כבעלת סגולה אשר מי שקורא אותה בערב פסח מובטח לו שתהיה לו שמירה מפורענויות והצלחה כל השנה.
כ - 3 שנים לפני גזירות ה'ת"ח וה'ת"ט התריע כי המגיד הודיע לו על הגזירות הממשמשות לבוא ועורר את הסובבים לשוב בתשובה. בשנת ה'ת"ח בהתקרב הפורעים, נכנס לבית הכנסת יחד עם 300 חכמים כשהם לבושים תכריכים וטליתות ועסקו בתפילה עד שהקוזקים נכנסו וטבחו את כל הנוכחים בבית הכנסת.
מספריו:
• דן ידין: פירוש על ספר "קרנים"
• מחנה דן (אבד)
• ליקוטי שושנים