חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רב המנונא סבא תלמיד רב
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מירון: במערה הנמצאת מימין לכביש 866 בעיקול הכביש הנמצא כ - 350 מטר למגיעים מכיוון מירון.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מורו: רב.

שמו מוזכר בתלמוד הבבלי:
מסר את ששמע מרב (פסחים ק"ה/א')
"אמר רבה בר שילא אמר רב המנונא סבא א"ר אדא בר אהבה" (כתובות מ'/א')
"אמר רב שמואל בר חתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בר אשיאן..." (סוכה מ"ב/א')
טען כי 'לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן' (שבת קי"ט/ב') ואמר 'כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית' (שבת קי"ט/ב').