חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהודה הכהן כהנא הלר
תאריך הילולא: כ''ז ניסן מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_
סיגט: בית החיים בפינת הרחובות סזילגי איסטבן – יזאי.
שער הכניסה ברחוב יזאי.
בכניסה לבית הקברות יש אינטרקום עם עיינית יש ללחוץ ולהמתין שיפתחו [אם לא פתחו יש להתקשר למספרי הטלפון שמופיעים בסמוך].
(באוהל גם ציוני חיה ראכיל, רבי יוסף אריה כהנא, רבי יוסף יוחנן כהנא, פיגא, רבי קלונימוס קלמן כהנא, רבי שמואל זנוויל כהנא
בסמוך אוהל ציוני רבי מאיר דוד טבק, רבי משה אריה פריינד, רבי שלום פריינד ורבי שלמה יהודה טבק.
בסמוך אוהל ציוני אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית רחל, אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית חנה, רבי משה יוסף טייטלבוים מאוהעל, אדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט וזוגתו-הרבנית ברכה סימה, אדמו"ר רבי ברכיה טייטלבוים מאוהעל.
בבית החיים גם ציוני רבי אביגדור פאלאק, רבי אביגדור גרינוולד, רבי אליעזר טויבש, רבי חיים כהנא, רבי חיים מאיר זאב הכהן זלנפריינד, רבי חיים שמואל נכד בעל "הדרך אמונה", רבי יהודה יעקב כהנא, רבי יהודה מודרן, רבי יוסף אב"ד סיגט, רבי יוסף ליכטנשטיין, רבי יעקב גרינוולד, רבי מנחם מנדל אב"ד סיגט, רבי מרדכי צבי שווארץ מטארצאל, רבי צבי אריה שטיין מסיגט, רבי שמואל אליעזר פלדמן).
מצבה חמישית מימין
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יוסף.
בנו: ר' יחיאל [אב"ד סאלקא].
אחיו: ר' אריה לייב (בעל "קצות החושן").

בשנת ה'תקע"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• קונטרס הספיקות (ק)
• תרומת הכרי (ק)