חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי רפאל יעקב דוד ווילובסקי - הרידב"ז
תאריך הילולא: א' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולהמשיך ישר עד לציון האר"י, כ – 10 מטר מעל השביל המוביל לצד עזרת הנשים נמצא הציון.
(בסמוך הציונים של: אדמו"ר רבי ישראל מבויאן, אדמו"ר רבי שלום אייכענשטיין מזידיטשוב, ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל היסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, המבי"ט,  הרמ"ק, ר' חיים מצ'רנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יוסף יהודה חכים, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן, ר' משה אלשיך, ר' עמרם חסידא,  ר' שלמה אלקבץ, ר' שמעון מקרימנטשוק).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' זאב.
אשתו: מרת מרים בלומה.
בניו: ר' אהרן יצחק ור' שלמה בצלאל.

נולד בשנת ה'תר"ה בעיר קוברין (בלארוס).
מצעירותו נודע כעילוי, בגיל 23 החל לכהן כרב באזבלין, בשנת ה'תרל"א שימש כדרשן בוילנה (ליטא) ובשנת ה'תרל"ו מונה לרב בעיר בוברויסק (בלארוס). משנת ה'תר"ן כיהן כרב בסלוצק (בלארוס). בשנת ה'תרס"ג עבר לארה"ב ונתמנה לרב בשיקגו אולם בשנת ה'תרס"ה ויתר על משרת הרבנות ועלה לארץ ישראל. מונה לרב העיר צפת וייסד את ישיבת תורת ארץ ישראל.
השיא אחת מבנותיו לר' ישראל יהונתן ואחת לר' יוסף.
התנגד להיתר המכירה בשנת שמיטה ובכדי להסביר את שיטתו בהלכה בנושא השמיטה הוציא מחדש את הספר 'פאת השלחן' (של ר' ישראל משקלוב) בתוספת פירוש שלו - בית רידב"ז ושו"ע שבת.
בשנת ה'תרע"ד השיב את נשמתו ליוצרה ובצוואתו כתב: "עד דור רביעי לא יהיה מכל יוצאי חלצי שום רב בכל מדינת רוסיא, לא תקבלו רבנות בשום אופן שבעולם, והקב"ה הזן ומפרנס לכל בריותיו לא יעזוב אתכם ויכלכל אתכם בלא רבנות".
מס
פריו:
• בית רידב"ז (ק)
• חנה דוד (ק)
• מגדל דוד (ק)
• נימוקי רידב"ז: על התורה (ק)
• קונטרס הלכה למעשה: בדין פירות שביעית (ק)
• קונטרס השמיטה: הלכות שמיטה (ק)
• שו"ת רידב"ז (ק)
• תוספות הרי"ד: על תלמוד ירושלמי