חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבנו אלחנן בעל התוספות מדמפייר
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק (ר"י הזקן מדמפייר).
בנו: ר' שמואל.
סבא: ר' שמואל (מצד אביו).
מורו: ר' יצחק (אביו).

מבעלי התוספות. בשנת ד'תתקמ"ב חיבר תוספות על מסכת עבודה זרה וכן על מסכתות: עירובין, פסחים, גיטין, בבא מציעא, שבועות, סנהדרין, זבחים, חולין ועוד.
חיבר פיוטים.
נהרג על קידוש ה' בשנת ד'תתקמ"ד.
מספריו:
• סוד העיבור
• ספר ליקוטין
• תיקון תפילין