חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אריה לייב בעל היסורים
תאריך הילולא: ט''ו חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י, בכניסה לחלקה הצבאית יש לרדת במדרגות, לעבור שער ברזל ולהמשיך ישר עד לאנדרטה, לפנות ימינה ולהמשיך ישר כ – 8 מטר לכיוון הציון.
(בסמוך הציונים של: ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח, ר' אריה יהודה לייב סגל, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מצ'רנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא,  ר' שלמה אלקבץ).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מורו: רבי שניאור זלמן ברוכאוויטש (אדמו"ר הזקן מחב"ד בעל "התניא").

המידע אודותיו אפוף מסתורין וישנה דעה כי הינו ר' יהודה לייב בן ר' אברהם יהושע העשל שגדל בעיירה טערקעש מוהליב (אז רוסיה כיום בלרוסיה) ונמנה על בחירי תלמידיו של בעל "התניא".
נודע בגדולתו בתורה וביראת שמים וחסידים רבים ביקשו להכתירו כאדמו"ר אולם מורו (אדמו"ר הזקן מחב"ד) אמר כי הוא מופשט לגמרי מחומריות ותאוות העולם הזה ומינה אותו להדריך ולנהל את האברכים הצעירים.
לעת זקנותו עלה לארץ ישראל ונמנה בין ראשוני חסידי חב"ד שהתיישבו בחברון, כונה "רבי לייבלי מחברון" או "רבי לייב בעל ייסורין" היות וסבל ייסורים רבים. עבר להתגורר בצפת וטרם פטירתו בשנת ה'תקצ"ז הבטיח לעזור לכל מי שיזדקק לישועה וישתטח על קברו.