חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב יושע העשל בוימינגר
תאריך הילולא: ח' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
כאשר נכנסים מכיוון הכביש הציון נמצא כ – 90 מטר במעלה השביל מצד שמאל מאחרי אוהל אדמו"רי הוסיאטין-קופיטשניץ-וואסלוי
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tz
אביו: ר' יצחק.
אמו: בת שבע.
אשתו: הרבנית נחמה גיטל מרים.
בנו (היחיד): ר' מרדכי שרגא.
סבא: ר' יואל (מצד אביו), ר' אלכסנדר זיסקינד (מצד אמו).
מוריו: ר' יוסף ענגיל (בעל "אוצרות יוסף"), אדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה (בעל "מאיר עיני חכמים").

נולד בשנת ה'תרנ"ג בעיר קרקוב (פולין) ונקרא 'יעקב יושע' על שם ר' יעקב יושע פאלק (בעל "פני יהושע") היות ונמנה על צאצאיו.
בילדותו למד ב"חדר" ועם מלמדים פרטיים, שקד על לימוד התורה בבית המדרש המקומי והתפרסם כעילוי. בשנת ה'תרע"ג הוסמך לרבנות על ידי ר' אברהם מנחם הלוי שטיינברג מברודי (בעל "מחזה אברהם"), ר' אברהם צבי פרלמוטר [ראב"ד ורשה] (בעל "דמשק אליעזר"), ר' יוסף ענגיל ואדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה. בכ"ז תמוז ה'תרע"ד ר' חיים הלוי סולובייצ'יק שיבח אותו במכתב שהעניק לו לאחר ששוחחו בדברי תורה ובו כתב כי הינו בקי בגמרא ובהלכה.
בשנת ה'תרפ"ה נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין ובמשך שנים אחדות התגורר בעיר וינה (אוסטריה) ונסמך על שולחנו של אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין.
בשנת ה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל והתגורר ברחוב צבי ברוק בתל אביב. מונה למזכיר הכללי של המועצה הדתית, לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת ה'תש"ח מונה למזכיר בתי הדין הרבניים במחוז תל אביב-יפו ושימש כדוגמא אישית לכל העובדים בחריצותו ודייקנותו. היה פעיל בתנועת המזרחי, חבר בהנהלת "עזרת תורה" וב"חברה קדישא". ייסד וניהל את "קרן ישראל" לגמילות חסדים על שם אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין. תרם את הספרים הראשונים לספריית הרמב"ם של עיריית תל אביב-יפו מתוך אוצר הספרים הגדול שהיה ברשותו. עם זאת, שקד על לימוד התורה ונודע כתלמיד חכם הבקי בכל התנ"ך [תורה, נביאים, כתובים] ומפרשיו, מדרשים וספרי חסידות, בעל ידע בשפות שונות ובפילוסופיה. כתב חידושי תורה ומסר שיעורים תורניים.
בשנת ה'תשי"ג אושפז בבית הרפואה למשך כשבועיים, לאחר שחרורו דרש בבית הכנסת ביום שבת וכעבור שבוע בבוקר יום שבת השיב את נשמתו ליוצרה.